Stypendia na r.a. 2019/2020 przyznane

Kwestura informuje, że przyznane zostały stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020.

Zarówno stypendia socjalne, jak i stypendia dla osób niepełnosprawnych będą przelewane wyłącznie na konta osobiste studentów podane we wnioskach.
Warunkiem przesłania stypendium na konto osobiste jest odebranie przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium. Decyzje te będą wydawane w Kwesturze, począwszy od dnia 29 listopada 2019 r. (piątek) w godzinach pracy działu. Po odbiór decyzji studenci zgłaszają się z legitymacją studencką.

Przelewy będą realizowane na konta studentów (po otrzymaniu transzy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) do końca każdego miesiąca. Stypendia za październik i listopad 2019 r. będą sukcesywnie przesyłane na podane konta bankowe od dnia 3 grudnia 2019 roku (pod warunkiem odbioru decyzji przez studenta).