Stypendia socjalne na semestr letni 2019/2020

Studenci zainteresowani korzystaniem z pomocy materialnej (stypendiów), którzy z uzasadnionych powodów nie wnioskowali o taką pomoc na początku roku akademickiego oraz studenci, którzy rozpoczynają naukę w MWSE od semestru letniego i chcą ubiegać się o pomoc materialną powinni złożyć stosowne wnioski (uzupełnione wymaganymi dokumentami). Zasady przyznawania pomocy materialnej określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów.

Zob. podstawowe informacje dotyczące stypendiów i dokumenty do pobrania.

Kompletne wnioski będą przyjmowane w Kwesturze w godzinach pracy działu w terminie od 2.03.2020 r. do 16.03.2020 r.

Zamiana rozmiaru
Kontrast