Konferencje i seminaria

Konferencja ergonomiczna grafika

XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii

Termin: 9-11 maja 2017 r. 
Miejsce: Hotel Tarnovia, ul. Kościuszki 10, Tarnów
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Politechnika Poznańska, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna  w Tarnowie oraz Polska Akademia Nauk.

Celem XXX Seminarium jest wymiana doświadczeń i prezentacja przez uczestników seminarium wyników własnych badań.

Tematyka seminarium

 1. Ergonomia środowiska pracy i życia człowieka.
 2. Ekonomiczne aspekty doskonalenia środowiska pracy.
 3. Ergonomia w projektowaniu wyrobów i procesów ich wytwarzania.
 4. Edukacja i szkolenia w bezpieczeństwie pracy i ergonomii.
 5. Ergonomia dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.
 6. Biomechanika i modelowanie w ergonomii i bezpieczeństwie pracy.
 7. Ergonomia w architekturze i budownictwie.
 8. Ergonomia w transporcie, górnictwie, rolnictwie i leśnictwie.
 9. Kryteria ergonomiczne w ocenie ryzyka zawodowego.
 10. Ergonomia w inżynierii jakości.
 11. Kultura bezpieczeństwa.
 12. Medycyna i higiena pracy.
 13. Ergonomia w procesach informacyjnych i systemach zarządzania.
 14. Nowe obszary zastosowań ergonomii.
 15. Świadomość ergonomiczna i jej kształtowanie.
 16. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w Seminarium następuje na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie http://www.iset.poznan.pl/zgloszenie.htm
Uczestnicy Seminarium mogą zaprezentować swoje osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i wdrożeniowe podczas trwania obrad oraz zamieścić je w przygotowywanych publikacjach. Językami Seminarium są: język polski i angielski. Do druku będą akceptowane referaty w obu językach.
Streszczenia referatów i plakatów oraz referaty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: office@iset.poznan.pl

Sekretariat konferencji

XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Strzelecka 11, 61-845 POZNAŃ
tel.: 61 665 33 77
e-mail: office@iset.poznan.pl
www.iset.poznan.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Seminarium znajdują się na stronie: http://www.iset.poznan.pl

 

Relacja uczeń - nauczyciel 2017 - plakat

Relacja uczeń – nauczyciel

Termin: 18 maja 2017 r. rozpoczęcie 9:30
Miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14, Tarnów
Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna  w Tarnowie, Katedra Nauk o Wychowaniu.

Cele konferencji

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych odnoszących się do relacji uczeń ‒ nauczyciel w szeroko rozumianym znaczeniu. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z różnorodną interpretacją relacji ucznia i nauczyciela oraz poglądami badaczy dotyczącymi wpływu typu osobowości nauczyciela i ucznia na proces kształcenia, poznają wykorzystywane przez nauczycieli strategie i techniki umożliwiające osiąganie sukcesów dydaktycznych.

Konferencja adresowana jest do pracowników wyższych uczelni, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, studentów oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się do dyskusji na temat współczesnej szkoły.

Program konferencji

9.00 – 9.30 – Rejestracja uczestników
09.30 – 09.45 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji

I SESJA: Przewodniczący – prof. UP, dr hab. Katarzyna Potyrała
09.45 – 10.00 – Egzekwowanie wiedzy w odczuciu uczniów i uczennic – prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Paśko, lic. Joanna Zaklikiewicz, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
10.00 – 10.15 – Nauczyciel w percepcji uczniów szkoły podstawowej. Badania własne –
Martyna Probachta, Karolina Sławińska, Uniwersytet Rzeszowski
10.15 – 10.30 – Etyka relacji rodzic-nauczyciel-uczeń w świecie zmian, ryzyka i niepewności – dr Barbara Klasińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
10.30 – 10.45 – Uwagi na marginesie rękopisu Ludwika Chmaja pt.: Franciszek Ksawery Michał Bohusz. Jego życie i działalność wychowawcza (1746-1820) – dr Bogusław Wójcik, IPN, MWSE
10.45 – 11.00 – Preferowane cechy osobowości nauczyciela edukacji przedszkolnej – mgr Joanna Nowak, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marynarki Handlowej w Tarnowie

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

II SESJA: Przewodniczący – prof. MWSE, ks. dr hab. Jacek Siewiora
11.30 – 11.45 – Nauczyciel i uczeń w świetle reformy edukacji – prof. UP, dr hab. Katarzyna Potyrała, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
11.45 – 12.00 – O nowej roli nauczyciela w epoce sieci – prof. WSB, dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
12.00 – 12.15 – Psychologiczne uwarunkowania relacji nauczyciel – uczeń – dr Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, Uniwersytet Rzeszowski
12.15 – 12.30 – Interakcje antagonistyczne i nieantagonistyczne w wychowaniu
i edukacji – mgr Andrzej Król, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
12.30 – 12.45 – Dziecko i nauczyciel w aktywizującej strategii kształcenia – dr Ingrid Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
12.45 – 13.00  -Prawidłowy stosunek nauczyciela i ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym – Karolina Misztal, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
13.00 – 13.15  – Metody efektywnej nauki – Sylwia Paluch, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

13.15 – 13.30 – Podsumowanie Konferencji – prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Paśko
Zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Tarnowa – Roman Ciepiela
Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak
Rektor MWSE  – prof. MWSE, dr hab. Michał Woźniak

Komitet naukowy

 • prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Paśko (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie) – przewodniczący
 • prof. Martin Bílek (Uniwersytet Hradec Králowé, Republika Czeska)
 • prof. Ľubomír Held  (Uniwersytet w Trnavie, Słowacja)
 • prof. dr hab. Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
 • prof. MWSE, dr hab. Władysław Błasiak (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 • prof. MWSE, dr hab. Zofia Brańka (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 • prof. UO, dr hab. Ryszard Gmoch (Uniwersytet Opolski)
 • prof. WSB, dr hab. Janusz Morbitzer (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 • prof. MWSE, dr hab. Jurij Pelekh (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 • prof. UP, dr hab. Katarzyna Potyrała (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 • dr Renata Smoleń (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 • prof. UP, dr hab. Zofia Szarota (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • dr hab. Aleksander Sztejnberg

Komitet organizacyjny

 • prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Paśko – przewodniczący
 • mgr Marta Falińska – sekretarz
 • dr Mirosław Cholewiński
 • dr Michał Korbelak
 • dr Sabina Kurzawa
 • dr inż. Ryszard Mysior
 • dr Bogusław Wójcik
 • mgr Urszula Ciężadło
 • mgr Krystyna Tadel
 • Magdalena Hynek
 • Joanna Zaklikiewicz

Kontakt: mgr Marta Falińska, e-mail: marta.falinska@mwse.edu.pl, tel. 600 961 235

Terminy

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (na podstawie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: marta.falinska@mwse.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie,  ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, z dopiskiem Konferencja naukowa „Relacja uczeń – nauczyciel”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Patronat

Logo PIP

 

 

 

Patronat medialny

logo mil logo tarnus