PKA - Uczelnia - ilustracyjny

Pozytywna ocena PKA dla Finansów i rachunkowości

Polska Komisja Akredytacyjna po zapoznaniu się z raportem zespołu prowadzącego ocenę programową na kierunku Finanse i rachunkowość - studia ... [Continue Reading]

stypendia dla studentów

Jednorazowa zapomoga z funduszu stypendialnego

Kwestura MWSE informuje, że student, który w wyniku obecnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa znalazł się przejściowo w trudnej ... [Continue Reading]

Małopolską kuźnię kadr dla sektora BPO - ilustracyjne

Ponad 1 mln zł na „Małopolską kuźnię kadr dla sektora BPO”

  Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna uzyskała dofinansowanie z EFS wysokości 1 023 854 złotych na projekt Małopolska kuźnia ... [Continue Reading]

praktyki zagraniczne - ilustracja

Praktyki zagraniczne dla studentów Zarządzania – zdalnie

Firma  Animafest  z Hiszpanii, z którą współpracujemy od lat w ramach programu Erasmus+, umożliwia internetowe odbywanie praktyk studenckich. ... [Continue Reading]

Zamiana rozmiaru
Kontrast