Uczestnicy warsztatów w trakcie zabawy balonami

Animacja czasu wolnego z Kołem „Paidagogos”

Jedną z ważniejszych umiejętności osób pracujących zarówno z dziećmi jak i dorosłymi jest organizacja czasu czasu wolnego - prowadzenie gier ... [Continue Reading]

doradca zawodowy

Konsultacje doradcy zawodowego

W wyniku współpracy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie ... [Continue Reading]

pedagogika nowe kierunki banner

Nowości w ofercie edukacyjnej MWSE!

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie zaprasza na studia licencjackie i magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na ... [Continue Reading]

biznesman baner

Nowa kadencja Rady Patronackiej

W piątek 17 marca 2015 roku Kanclerz i Rektor MWSE w Tarnowie powołali Radę Patronacką MWSE na nową kadencję 2015-2017. Obecnie Rada ... [Continue Reading]