Współpraca międzynarodowa / International cooperation

W dobie globalizacji umiędzynarodowienie studiów jest ważnym elementem strategii każdej uczelni. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna została zarejestrowana w Agencji Narodowej Programu LLP – Erasmus jako pierwsza uczelnia tarnowska już w 2000 roku, a od 2014 roku uczestniczy w Programie Erasmus+.

Umowy bilateralne z partnerami zagranicznymi dotyczą głównie wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej, przedsięwzięć naukowo-badawczych, wspólnych wydawnictw, realizacji międzynarodowych programów kulturalnych i integracyjnych. Profesorowie partnerskich uczelni zasiadają w Radzie Programowej publikowanego przez Uczelnię czasopisma naukowego „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie współpracuje z 45 zagranicznymi ośrodkami akademickimi z Portugalii, Turcji, Czech, Danii, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Słowacji, Rumunii i Ukrainy.

Na studia do uczelni partnerskich wyjechało ponad 150 studentów. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie umożliwia studentom podjęcie kształcenia w zagranicznych uczelniach partnerskich między innymi dzięki wprowadzeniu systemu ECTS – European Credit Transfer System oraz wspólnym z partnerami opracowaniu programów studiów.

Z oferty praktyk zagranicznych skorzystało dotychczas 360 osób. Praktyki organizowane są zgodnie z kierunkiem studiów i stanowią, w przypadku studiów pierwszego stopnia, obowiązujący element kształcenia zawodowego. Studenci najczęściej wybierają Wyspy Kanaryjskie, jako miejsce odbywania praktyk zagranicznych. Najbardziej atrakcyjne dla nich są wyspy: Lanzarote i Grand Canaria, Fuerteventura, Teneryfa, Malaga i Mallorca.

Studenci uczelni partnerskich realizujący studia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej uczestniczą w zajęciach prowadzonych w języku angielskim. Oferta obejmuje 38 przedmiotów z obszaru nauk o zarządzaniu, pedagogiki oraz turystyki i rekreacji.

W ramach Projektu Erasmus+ realizowana jest także wymiana pracowników akademickich i szkolenia kadry administracyjnej. Wykładowcy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej przeprowadzili około 70 wykładów z zakresu zarządzania, rachunkowości, turystyki, marketingu, ekonomii i pedagogiki w uczelniach partnerskich.

Zamiana rozmiaru
Kontrast