Rekrutacja na studia podyplomowe

Oferta edukacyjna studiów podyplomowych

Zasady rekrutacji

  • kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia);
  • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych oraz zawarcie z MWSE umowy o świadczenie usług edukacyjnych).

Dokumenty rekrutacyjne

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie określonego specjalistycznego obszaru tematycznego skierowane do Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
  • jedno zdjęcie legitymacyjne,
  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 250 zł* (z opłaty tej są zwolnieni absolwenci MWSE),

*Bank PKO SA, nr konta 33 12405194 1111 0000 5246 7190, tytuł przelewu: studia podyplomowe – „opłata wpisowa, obszar tematyczny, imię i nazwisko kandydata”). Uwaga! Wpłaty dokonywane w kasach banku PKO SA Oddział w Tarnowie, ul. Wałowa 10 przyjmowane są bez prowizji.

Składanie dokumentów

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć wyłącznie osobiście. W przypadku, gdy nie jest to możliwe dopuszcza się złożenie dokumentów przez inną osobę na podstawie udzielonego jej przez kandydata pełnomocnictwa notarialnego.

Dokumenty niekompletne lub niewłaściwie wypełnione nie będą przyjmowane.

Formularze

Uczelniany punkt rekrutacyjny

Dziekanat
33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. +48 14 65 65 515, 14 65 65 51814 65 65 520
fax +48 14 65 65 519
e-mail: dziekanat@mwse.edu.pl

Regularne godziny otwarcia Wakacyjne godziny otwarcia 2020
dzień godziny 13-31 sierpnia 1-30 września
poniedziałek 8:00-12:00 i 14:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
wtorek 8:00-12:00 i 14:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
środa nieczynne 8:00-16:00 8:00-16:00
czwartek 8:00-12:00 i 14:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
piątek 8:00-12:00 i 14:00-18:00 8:00-16:00 8:00-18:00
sobota 8:00-13:00 nieczynne 8:00-13:00
niedziela nieczynne nieczynne nieczynne

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast