Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wewnętrzny system zapewniana jakości kształcenia PDF 6 MB

Uchwała 22/S/2016 Senatu MWSE z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia kwestionariusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego oraz zaopiniowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w MWSE w Tarnowie PDF 104 KB

Uczelniana Rada ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

  • mgr Witold Zych – przewodniczący
  • dr Michał Korbelak
  • dr Wojciech Kozioł
  • dr Renata Smoleń
  • dr Janusz Ząbek
  • mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad
  • mgr Paweł Bełzowski
  • Kinga Bachara
  • Magdalena Sobol