Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wewnętrzny system zapewniana jakości kształcenia PDF 6 MB

Uchwała 22/S/2016 Senatu MWSE z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia kwestionariusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego oraz zaopiniowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w MWSE w Tarnowie PDF 104 KB

Uczelniana Rada ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 • mgr Witold Zych – przewodniczący
 • prof. dr hab. Jan Siekierski
 • dr Michał Korbelak
 • dr Wojciech Kozioł
 • dr Renata Smoleń
 • dr inż Anna Wojtowicz
 • dr Janusz Ząbek
 • mgr Paweł Bełzowski
 • Gabriela Januś
 • Wioletta Rymanowska

Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia

Wydział Nauk Społecznych
 • dr Renata Smoleń – przewodniczący
 • dr Mirosław Cholewiński
 • dr Michał Korbelak
 • dr Ryszard Mysior
 • mgr Marta Falińska
 • Gabriela Januś
 • Beata Stężowska
Wydział Zarządzania i Turystyki
 • dr inż. Anna Wojtowicz – przewodniczący
 • dr Maria Dąbrowa
 • dr Michał Kozioł
 • mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad
 • mgr Anna Mikos
 • Joanna Szarkowicz
 • Robert Plebanek