Problemy Współczesnej Pedagogiki

Problemy Współczesnej pedagogiki baner pomarańczowy

Czasopismo  „Problemy Współczesnej Pedagogiki”, którego wydawcą jest  Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ukazuje się od 2015 r. Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie odzwierciedlają przede wszystkim zainteresowania badawcze pracowników Katedry Nauk o Wychowaniu MWSE.  Redakcja żywi nadzieję, że „Problemy Współczesnej Pedagogiki” staną się ogólnopolskim forum wymiany doświadczeń i wyników badań naukowych w zakresie pedagogiki, docierając do coraz liczniejszej grupy pracowników ośrodków naukowo-dydaktycznych, a także nauczycieli i wychowawców zajmujących się pedagogiką w wymiarze praktycznym.

Pedagogikę  rozumiana jest tu bardzo szeroko, począwszy od problematyki związanej z teorią wychowania poprzez różne obszary tematyki ogólnopedagogicznej po badania z zakresu dydaktyk przedmiotowych. Szczególne miejsce, w zamierzeniu redakcji, zajmować mają artykuły przedstawiające najnowsze badania z pogranicza pedagogiki i psychologii, szczególnie w obszarze neurodydaktyki.

Zapraszamy do współtworzenia czasopisma pracowników naukowych oraz praktyków poprzez zamieszczanie swoich prac w naszym czasopiśmie. Szczególnie liczymy na artykuły, w których autorzy prezentować będą wyniki ostatnio przeprowadzonych badań.

Czasopismo zamieszcza także krótkie recenzje ciekawych książek o tematyce pedagogicznej.

Problemy Współczesnej Pedagogiki są indeksowane w bazach Index Copernicus (ICV 2017 – 51,88), POL-index, BazHum.

logo bazhum logo Pol-index

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast