Archiwum konferencji

Relacja uczeń - nauczyciel 2018 plakat

17 maja 2018 r.

Relacja uczeń – nauczyciel

(konferencja cykliczna – IV edycja)

Miejsce konferencji: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul Waryńskiego 14, Tarnów.
Organizator: Katedra Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Honorowy patronat: Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie – prof. MWSE, dr hab. Michał Woźniak, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie – Barbara Janina Sochal.

31. Seminarium Ergonomii - plakat23-25 maja 2018 r.

XXXI Międzynarodowe Seminarium Ergonomii „Human factors in a contemporary organization”

Miejsce konferencji: Politechnika Poznańska
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Oddział w Poznaniu; Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki

Strona www konferencji

 

Konferencja ergonomiczna grafika

9-11 maja 2017 r.

XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii

Miejsce: Hotel Tarnovia, ul. Kościuszki 10, Tarnów
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Politechnika Poznańska, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna  w Tarnowie oraz Polska Akademia Nauk

 

Relacja uczeń - nauczyciel 2017 - plakat

 18 maja 2017 r.

Relacja uczeń – nauczyciel

Miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14, Tarnów
Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna  w Tarnowie, Katedra Nauk o Wychowaniu.

Relacja uczeń – nauczyciel (III) – program konferencji (PDF 271 KB)

 

 

Plakat - sympozjum pedagogiczne16 marca 2017 r.

Dialog, współpraca, porozumienie w wychowaniu i edukacji

VII Sympozjum Pedagogiczne

Miejsce seminarium: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, aula
Organizator: Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos”

 

Program sympozjum ergonomicznego 201612 października 2016 r.

Dobrostan pracowniczy

Miejsce seminarium: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33–100 Tarnów, sala 09
Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział w Tarnowie

 

 

Konferencja "Relacja uczeń - nauczyciel plakat19 maja 2016 r.

Relacja uczeń ‒ nauczyciel

Miejsce konferencji: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul Waryńskiego 14, Tarnów.
Organizator: Katedra Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Honorowy patronat: Prezydent Miasta Tarnowa – Roman Ciepiela, Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie – prof. MWSE, dr hab. Michał Woźniak, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie – Barbara Janina Sochal.

 

Plakat konferencja 20-21 kwietnia 2016

20-21 kwietnia 2016 r.

Szkoła i rodzina. Współpraca i dialog

Miejsce konferencji: Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul Waryńskiego 14, Tarnów.

Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Urząd Miasta Tarnowa, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej

Honorowy partonat: Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Wojewoda Małopolski Jerzy Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Kazimierz Koprowski, Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela

konferencja ergonomii plakat

 

24 września 2015 r.

Ergonomia w innowacyjnej organizacji

Miejsce konferencji: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33–100 Tarnów, sala 09

Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział w Tarnowie

 

Plakat konferencja uczeń - nauczyciel

18 czerwca 2015 r.

Relacja uczeń – nauczyciel

Miejsce: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, Tarnów
Organizator: Katedra Nauk o Wychowaniu

Program konferencji

Patronat konferencji: Prezydent Miasta Tarnowa – Roman Ciepiela, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie – Barbara Janina Sochal, Rektor MWSE – prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak

OSTATECZNY PLAKAT NA SYMPOZJUM

12 marca 2015 r.

Istota efektywnego wychowania i nauczania

Sympozjum z okazji 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka

Miejsce: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, Tarnów

 

 

plakat konferencja27 listopada 2014 r.

Przeciwdziałanie bezdomności dzieci
Children Rough Sleepers

Miejsce konferencji: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, Tarnów

Program konferencji

 

 

Konferencja INO 2014 plakat

26 września 2014 r.

Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Ekonomiczne i społeczne aspekty
Innovation in Modern Organizations. Economic and Social Aspects

Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji jubileuszu dwudziestolecia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Miejsce konferencji: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14

 

plakat konferencja12 czerwca 2014 r.

Agresja we współczesnym świecie

Miejsce konferencji: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Tarnów, Waryńskiego 14
Czas trwania: 9.00-14.00

 

 

 

 

plakat sympozjum pedagogiczne
13 marca 2014 r.

Wspólne wspieranie przez aktywne działanie – metody pracy z dziećmi i dorosłymi – IV Sympozjum Pedagogiczne

Miejsce: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14
Organizator: Katedra Nauk o Wychowaniu, Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos”
Sympozjum skierowane do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców i studentów oraz osób zainteresowanych poznaniem aktywnych i twórczych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Program sympozjum

20 czerwca 2013 r. – Gorlice

Społeczne i ekonomiczne determinanty rozwoju regionu

Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach, ul. Niepodległości 5
Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zamiejscowy w Gorlicach, Urząd Miasta Gorlice, Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Patronat honorowy: Witold Kochan – Burmistrz Gorlic, Mirosław Wędrychowicz – Starosta Gorlicki

13 czerwca 2013 r. – Tarnów

Rodzina i szkoła wobec wyzwań cywilizacyjnych

Miejsce: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Organizator: Katedra Nauk o Wychowaniu
Patronat nad konferencją: Rektor – prof. MWSE, dr hab. Michał Woźniak, Kanclerz – mgr Zofia Kozioł
Komitet naukowy: prof. dr hab. Julian Dybiec – przewodniczący; prof. MWSE, dr hab. inż. Janusz Morbitzer; dr Renata Smoleń
Komitet organizacyjny: prof. MWSE, dr hab. inż. Janusz Morbitzer; dr Radosław Bień; dr Michał Korbelak; dr Sabina Kurzawa; dr inż. Ryszard Mysior; dr Edyta Pindel; dr Łucja Reczek-Zymróz; mgr Urszula Ciężadło; mgr Krystyna Tadel; lic. Marta Falińska

14 marca 2013 r. – Tarnów
III Sympozjum Pedagogiczne

Zabawa, radość rozwój z perspektywy dzieci i dorosłych

Miejsce: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, s. 19
Organizator: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie – Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos”

11 października 2012 r. – Tarnów

Determinanty jakości życia w Tarnowie

Organizator: Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń
Patronat honorowy: Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras
Patronat medialny: Radio RDN Małopolska, Dziennik Polski
Komitet organizacyjny konferencji: dr Marzena Bac – przewodnicząca, mgr Anna Karaś – sekretarz, mgr Anna Mikos, mgr Karolina Chrabąszcz

11 października 2012 r. – Tarnów
II Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Tarnów w badaniach i opiniach studentów

Organizator: Koło Naukowe Zarządzania „Behemot”
Komitet organizacyjny: dr inż. Kazimierz Barwacz – przewodniczący, Anna Tarnowska – wiceprzewodniczący, Paulina Bratuś – sekretarz

5 czerwca 2011 r. – Tarnów

Słodkie dzieciństwo?

Organizator: Katedra Nauk o Wychowaniu
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Tarnowa dr Ryszard Ścigała, Rektor prof. dr hab. Zenon Muszyński, Kanclerz mgr Zofia Kozioł, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Jolanta Stanienda
Komitet organizacyjny konferencji: prof. dr hab. Jan Hartman, dr Renata Smoleń, dr Łucja Reczek-Zymróz, dr Helena Komarynska, dr Radosław Bień, dr Wacław Srebro, mgr Marta Kutowska-Janiczek, mgr Krystyna Tadel

10 marca 2011 r. – Tarnów

Współczesna pedagogika a wychowanie ku wartościom

Organizator: Katedra Nauk o Wychowaniu, Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos”
Opieka merytoryczna: dr Helena Komarynska

16 czerwca 2010 r. – Tarnów

Profilaktyka czy resocjalizacja: między teorią a praktyką

Organizator: Katedra Nauk o Wychowaniu
Komitet honorowy: Mieczysław Kras – Starosta Tarnowski, płk mgr Grzegorz Koziara – Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie
Komitet organizacyjny: Przewodniczący – prof. MWSE dr hab. Jan Krukowski, Sekretarze: dr Monika Badowska-Hodyr, dr Helena Komarynska, mgr Marta Kutowska-Janiczek
Członkowie: dr inż. Anna Wojtowicz – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr Renata Smoleń – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. zw. dr hab. Julian Dybiec, prof. zw. dr hab. Jan Hartman, prof. MWSE dr hab. inż Janusz Morbitzer, dr Łucja Reczek-Zymróz

2 października 2009 r. – Tarnów
Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne

Organizator: Koło Naukowe Zarządzania „Behemot” przy Katedrze Zarządzania MWSE w Tarnowie
Opieka merytoryczna: dr Kazimierz Mrozowicz

1-2 października 2009 r. – Tarnów
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne

Organizator: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Partnerzy merytoryczni: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Komisja Ergonomiczna Polskiej Akademii Nauk
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała
Patronat medialny: TVP Kraków, Małopolska Telewizja Kablowa, Radio RDN, Radio ESKA, „Polska Gazeta Krakowska”
Miejsce konferencji: Hotel Tarnovia

14 czerwca 2008 r. – Tarnów

Tarnowskie Forum Kultury 2008

Organizator: Tarnowska Fundacja Kultury
Współorganizatorzy: Urząd Miasta Tarnowa, Gmina Żabno, Gminne Centrum Kultury w Żabnie, Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Galeria Sztuki „Hortar” w Tarnowie oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

4 czerwca 2008 r. – Tarnów

Edukacja – Praca – Prawo w życiu osób niepełnosprawnych

Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie; Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie
Przy udziale: Posła do Parlamentu Europejskiego Urszuli Gacek, Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Komitet Organizacyjny: prof. dr hab. Adam Solak, mgr Zofia Kozioł, mgr Tomasz Wardzała, dr Kazimierz Franczak
Patronat medialny: TVP INFO Kraków, Radio ESKA, Gazeta Krakowska i portal www.intarnet.pl.
Miejsce konferencji: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ul. Waryńskiego 14

6 marca 2008 r. – Tarnów

Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

(konferencja popularnonaukowa połączona z prezentacją wyników badań ankietowych)
Organizatorzy: Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MWSE
Opieka merytoryczna: prof. dr hab. Leszek Kałkowski

14 czerwca 2007 r. – Tarnów

Praca w przestrzeni życia niepełnosprawnych

Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”, Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Instytut Pedagogiki

11 maja 2007 r. – Tarnów

Visegrad Group Countries after Two Years of European Union Membership

(Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej)
Organizator: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie w ramach Programu Jean Monet

16 listopada 2006 r. – Tarnów

Gospodarowanie tarnowskimi nieruchomościami

Organizator: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń

2005 r. – Tarnów

Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym

Organizator: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Zarządzania
materiały konferencyjne

30 września 2004 r. – Tarnów

Problemy i sposoby równoważenia rynku pracy

Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Tarnowska Izba Przemysłowo-Handlowa

23 czerwca 2004 r. – Tarnów

Wartość tarnowskich nieruchomości

Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

24 października 2003 r. – Tarnów

Teaching Business English – konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego

Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wydawnictwo Pearson Education Longman

23 czerwca 2003 r. – Tarnów

Zarządzanie tarnowskimi nieruchomościami

Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Tarnowie

15 -16 maja 2003 r. – Kraków

Transformacja – Integracja – Globalizacja: w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski

Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, akademia Ekonomiczna w Krakowie

19-20 września 2002 r. – Zakopane

Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia

Organizator: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Zarządzania

20 czerwca 2002 r. – Tarnów

Tarnowski rynek nieruchomości

Organizator: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń

23 listopada 2000 r. – Tarnów

Społeczno-gospodarcze aspekty integracji Polski z Unią Europejską

I Konferencja Naukowa Uczelni Miasta Tarnowa
Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Zamiejscowy wydział Teologiczny w Tarnowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

14-15 kwietnia 2000 r. – Kraków

Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej

Organizatorzy: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Teorii Ekonomii, Katedra Mikroekonomii, Katedra Makroekonomii, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej.

18 grudnia 1998 r. – Tarnów

Marketing w praktyce polskiej gospodarki: doświadczenia – tendencje rozwojowe

Organizator: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Marketingu

22 maja 1998 r. – Tarnów

Regionalne uwarunkowania rynku pracy

Organizator: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Zamiana rozmiaru
Kontrast