O relacjach pomiędzy uczniami i nauczycielami po raz czwarty

Dnia 17 maja 2018 roku odbyła się cykliczna konferencja naukowa zatytułowana „Relacja uczeń – nauczyciel”. Konferencję zorganizowała Katedra Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Tematyka konferencji naukowej wzbudziła duże zainteresowanie wśród przedstawicieli zarówno teorii edukacji, jak i praktyki: pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów,  studentów oraz innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Wyniki przeprowadzonych badań własnych oraz przemyślenia zaprezentowali prelegenci z wielu ośrodków naukowych, takich jak: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Studiów Edukacyjnych,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Konferencja stworzyła możliwość wymiany poglądów i formułowania nowych wyzwań badawczych, stała się także płaszczyzną wymiany poglądów i integracji środowisk naukowych i przedstawicieli praktyki edukacyjnej.

W części artystycznej spotkania studenci pierwszego roku Pedagogiki zaprezentowali tańce integracyjne z różnych stron świata. Przygotowaniem programu zajęła się mgr Marta Falińska, asystent w Katedrze Nauk o Wychowaniu i wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.