Dofinansowanie czesnego dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności

Logo programu aktywny samorząd

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki… [Continue Reading]

„SporTOWN” – nabór prac do 26.03.18!

współpraca międzynarodowa

W związku z realizacją międzynarodowego projektu pn. „SporTOWN”, mającego na celu rozwój miasta Tarnowa w sferze sportowego wykorzystania przestrzeni miejskich, Urząd Miasta Tarnowa informuje o rekrutacji osób, w przedziale wiekowym 16-25 lat, zainteresowanych udziałem w ww. projekcie. W ramach procesu rekrutacji… [Continue Reading]

Stypendia socjalne w semestrze letnim 2017/2018

stypendia dla studentów

Ogłoszenie! Studenci, którzy rozpoczynają naukę w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie w semestrze letnim 2017/2018 oraz ci studenci spośród kontynuujących naukę, którzy z uzasadnionych przyczyn nie wnioskowali o pomoc materialną na początku roku akademickiego, mogą ubiegać się o przyznanie… [Continue Reading]

Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego

AST plakat

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Socjalna Serwis realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu: Staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięczne) –… [Continue Reading]

Startuje IV edycja konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”

junior biznesu plakat

12 000 złotych przygotowano w puli nagród finansowych i rzeczowych dla najlepszych biznes planów w IV edycji Konkursu: „Tarnowski Junior Biznesu”. Studenci i uczniowie po raz kolejny stają przed szansą prezentacji swoich pomysłów, które mogą stać się ich drogą do… [Continue Reading]

Zgłoś się do Jury Młodzieżowego TNF!

Tarnowska nagroda filmowa - plakat

Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza studentów MWSE w Tarnowie do Młodzieżowego Jury 32 Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Aby zostać członkiem Młodzieżowego Jury należy osobiście dostarczyć wypełniony formularz do dnia 28 lutego 2018 r. (formularz dostępny na stronie www.tck.pl) w Dziale Imprez pok…. [Continue Reading]

6-7 stycznia 2018 r. – zamknięcie budynków

Budynek MWSE

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 6-7 stycznia 2018 r. (włącznie) budynki Uczelni przy ul. Szerokiej 9 i Waryńskiego 14 będą zamknięte. W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i dyżury pracowników, nie będzie także prowadzona obsługa studentów w… [Continue Reading]

Odszedł Profesor Zenon Muszyński

Zenon Muszyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 92 lat odszedł od nas prof. dr hab. inż. Zenon Jan Muszyński, wieloletni pracownik  Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie i nauczyciel akademicki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie  (jej Rektor w… [Continue Reading]

Finał akcji RUSS „Pomagamy”

Zakupione produky za zebraną sumę pieniędzy

Celem tegorocznej akcji świątecznej Rady Uczelnianej Samorządu Studentów MWSE była pomoc potrzebującym rodzinom dzieci niepełnosprawnych, podopiecznych Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie. Udało się zebrać sumę 743,14 zł, a także słodycze, maskotki i chrupki. Akcję studentów wsparły firmy: Firma Good… [Continue Reading]

Stypendia socjalne i specjalne 2017/2018 przyznane

stypendia dla studentów

Informujemy, że przyznane zostały stypendia socjalne i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Zarówno stypendia socjalne, jak i stypendia specjalne będą przelewane wyłącznie na konta osobiste studentów podane we wnioskach. Warunkiem przesłania stypendium na konto osobiste jest odebranie przez studenta decyzji… [Continue Reading]