Z Erasmusem+ w Portugalii

Portugalia Erasmus 2019-4

W dniach 8-12 maja 2019 r. przedstawiciele kadry Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej  w Tarnowie w składzie: dr Michał Kozioł – Rektor MWSE, prof. dr hab. Leszek Kozioł – Kierownik Katedry Zarządzania, dr inż. Janusz Ząbek – adiunkt w Katedrze Zarządzania,… [Continue Reading]

Kreatywna rewia mody

Ekostroje 2019-12

Pedagogika zabawy jest metodą pracy z grupą, ułatwiającą i wspierająca proces uczenia się, budującą w grupie zaufanie, wzajemną akceptację, wyzwalającą aktywność twórczą i współpracę, Studenci studiów magisterskich kierunku Pedagogika ze specjalnością Pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna realizując przedmiot pedagogika zabawy wykorzystywali różnorodne środki… [Continue Reading]

O ubezpieczeniach w życiu studenta i nie tylko – relacja

Prelegent podczas wystąpienia

W niedzielę 31 marca Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna gościła przedstawicieli tarnowskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Związku Banków Polskich. Panowie Łukasz Mazur i Grzegorz Biskup przybliżyli obecnym na sali studentom tematykę ubezpieczeń społecznych, ich historię i obecne zasady funkcjonowania. Tematyka wykładu… [Continue Reading]

Dzień Otwarty w MWSE

Dzien Otwarty 2019-10

15 marca 2019 r. w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie zorganizowano Dzień Otwarty. Uczelnia otworzyła swoje drzwi dla uczniów szkół średnich i ich nauczycieli, aby zaprezentować ofertę prowadzonych studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia. Liczną grupę uczniów… [Continue Reading]

Dofinansowanie studiów w programie „Aktywny samorząd”

Logo programu aktywny samorząd

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki… [Continue Reading]

„Panaceum na liceum” – szkolenie Pearson

Szkolenie Pearson 2019-5

W ramach współpracy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej z wydawnictwem Pearson, 20 lutego 2019 r., w auli  MWSE, odbyła się sesja szkoleniowa dla nauczycieli szkół średnich pod tytułem „Panaceum na liceum”. Szkolenie poprowadziła pani Magdalena Zawadzka, ekspert Pearson, oraz przedstawiciel wydawnictwa… [Continue Reading]

Stypendia socjalne w semestrze letnim 2018/2019

Budynek MWSE

Studenci, którzy rozpoczynają naukę w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie w semestrze letnim 2018/2019 oraz ci studenci spośród kontynuujących naukę, którzy z uzasadnionych przyczyn nie wnioskowali o pomoc materialną na początku roku akademickiego mogą ubiegać się o przyznanie stypendium… [Continue Reading]

Stypendia z Regionalnego Programu Stypendialnego!

stypendia dla studentów

Informujemy, że studenci mieszkający na terenie województwa małopolskiego mogą ubiegać się w roku akademickim 2018/2018 o stypendia z Regionalnego Programu Stypendialnego (finansowanego ze środków własnych województwa małopolskiego). Stypendia są przyznawane za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych i społecznych,… [Continue Reading]

Terminy zjazdów w semestrze letnim 2018/2019

Budynek MWSE

Wydział Nauk Społecznych Kierunek: Pedagogika (studia I i II stopnia) 22/23/24.02.2019 r. 08/09/10.03.2019 r. 22/23/24.03.2019 r. 05/06/07.04.2019 r. 26/27/28.04.2019 r. 17/18/19.05.2019 r. 31.05/01/02.06.2019 r. 07/08/ – .06.2019 r. Wydział Zarządzania i Turystyki Kierunki: Finanse i rachunkowość (studia I stopnia) oraz Zarządzanie… [Continue Reading]

Tarnowski Junior Biznesu – zgłoś pomysł i walcz o nagrody

Tarnowski Junior Biznesu - plakat

Ruszyły zgłoszenia do V edycji konkursu Tarnowski Junior Biznesu. Dla autorów najlepszych biznesplanów przygotowano nagrody finansowe i rzeczowe o łącznej wartości 12 tys. złotych. Jak je zdobyć? Wystarczy skutecznie przekonać komisję konkursową do swojego pomysłu. Zgłoszenia przyjmowane są do 22… [Continue Reading]