Spotkanie RUSS

Koledzy i Koleżanki Studenci!

Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Gabriela Januś zaprasza na spotkanie członków RUSS oraz osoby zainteresowane działalnością w Samorządzie dnia 22 września 2017 r. (piątek) o godz. 17.00. Spotkanie odbędzie się w restauracji Włóczykij (Wielkie Schody) i będzie miało charakter podsumowania minionego roku akademickiego. 

Zapraszamy!

Kontakt: Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Studenckich
mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad
e-mail: k.chrabaszcz@wp.pl, karolina.chrabaszcz@mwse.edu.pl
tel. kom: 501 139 312

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2017/2018

Szanowni Pracownicy i Studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Przedstawiamy Państwu planowane terminy zjazdów w semestrze zimowym 2017/2018:

Wydział Nauk Społecznych

 • 29/30.09/01.10.2017 r.
 • 13/14/15.10.2017 r.
 • 27/28/29.10.2017 r.
 • 03/04/05.11.2017 r.
 • 24/25/26.11.2017 r.
 • 08/09/10.12.2017 r.
 • 12/13/14.01.2018 r.
 • 26/27/28.01.2018 r.

Wydział Zarządzania i Turystyki

 • 06/07/08.10.2017 r.
 • 20/21/22.10.2017 r.
 • 03/04/05.11.2017 r.
 • 17/18/19.11.2017 r.
 • 01/02/03.12.2017 r.
 • 15/16/17.12.2017 r.
 • 12/13/14.01.2018 r.
 • 19/20/21.01.2018 r.

– Zjazdy na każdym z wydziałów zostały zaplanowane z częstotliwością co dwa tygodnie, a to z myślą o naszych studentach, którzy są w znakomitej większości ludźmi pracującymi, mającymi rodzinę. W związku z tym pragniemy, aby choć dwa weekendy w miesiącu mogli poświęcić sobie i swojej rodzinie. Z naszego doświadczenia wynika, że układ zajęć dydaktycznych w odstępach co dwa tygodnie bardzo spodobał się studiującym, bo pozwala im efektywniej planować i wykorzystywać swój czas. Zajęcia na studiach podyplomowych rozpoczynają się zwykle na przełomie października i listopada ze względu na fakt zakończenia rekrutacji z końcem października, ale i tu zajęcia staramy się organizować w sesjach codwutygodniowych – mówi mgr Zofia Kozioł Kanclerz MWSE.

– Z nowym rokiem akademickich na naszych studentów czeka wiele nowości. Na studia I jak i II stopnia na kierunku Zarządzanie nowością jest specjalność Logistyka w biznesie. W ofercie studiów II stopnia na kierunku Pedagogika nowością jest specjalność Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe. Aktualna oferta studiów podyplomowych liczy 13 obszarów tematycznych, w tym nowość – Przedsiębiorczość dla nauczycieli. Rekrutacja będzie prowadzona do końca września. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji o podjęciu studiów do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, warunkami studiowania oraz dodatkowymi korzyściami, jak chociażby bardzo dobrze rozwinięty program Erasmus+ czy ułatwienia typu wirtualny dziekanat czy elektroniczny indeks – dodaje Pani Kanclerz.

 

 

Kolejni Absolwenci MWSE wypromowani!

W piątek 14 lipca 2017 r. odbyła się uroczysta Promocja Absolwentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. W uroczystości wzięli udział Rektor, prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak, Kanclerz, mgr Zofia Kozioł, Dziekan, dr Renata Smoleń, Prodziekan, dr Sabina Kurzawa.

Wyróżnienia za najlepsze wyniki odebrało 63 absolwentów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych oraz Zarządzania i Turystyki. Wyróżnieni Absolwenci otrzymali listy gratulacyjne, dyplomy oraz pamiątkowe upominki. Najwyższą średnią ocen na Wydziale Nauk Społecznych uzyskała Pani mgr Joanna Wilkońska – średnia 5,46 (specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna). Promotorem pracy Pani Wilkońskiej była Pani Dziekan dr Renata Smoleń, a praca miała tytuł „Rozwój dziecka dwuletniego w kontekście przygotowania do edukacji przedszkolnej” (zobacz wystąpienie absolwentki). Na Wydziale Zarządzania i Turystyki najlepsza była Pani mgr Zofia Kazimierczyk ze średnią 5,29 (specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami). Promotorem pracy Pani Kazimierczyk był dr Kazimierz Barwacz, a praca była zatytutułowana „Biznes plan jako finansowa wykładnia zarządzania organizacją”. Obie Panie otrzymały upominek – tablet wraz z czytnikiem ebooków.

W imieniu absolwentów głos zabrała Pani mgr Joanna Wilkońska. Jej przemówienie było bardzo szczere i wzruszające. Na zakończenie tej części uroczystości absolwenci wręczyli kwiaty przedstawicielom władz Uczelni.

Podczas Uroczystości zebrani goście mieli okazję dowiedzieć się czym w mijającym roku akademickim zajmowali się studenci zrzeszeni w Radzie Uczelnianej Samorządu Studentów oraz w Naukowym Kole Pedagogicznym „Paidagogos”. Dokonania te zaprezentowały Gabriela Januś, przewodnicząca RUSS oraz Joanna Zaklikiewicz, była prezes Koła.

W kończącym się roku akademickim mury Uczelni opuszczają studenci, którzy brali czynny udział w organizacjach studenckich. Na wyróżnienie zasługują: Gabriela Januś, Wiesław Boduszek, Beata Stężowska, Monika Hebda, Olga Wyżykowska, Magdalena Wełna, Aleksandra Kutek, Joanna Zaklikiewicz, Agnieszka Pałucka, Kinga Gromniak, Natalia Niewola, Agnieszka Tyka, Angelika Tyka, Wioleta Guzik, Monika Wajda, Wioletta Rymanowska, Teresa Cebula. Wszystkie wymienione osoby w trakcie uroczystej promocji otrzymały listy gratulacyjne oraz upominki. Zarówno przewodnicząca RUSS Gabriela Januś, jak i jej zastępca Wiesław Boduszek za wyjątkowe zaangażowanie w zakresie organizacyjnym otrzymali nagrody w postaci czytników ebooków.

Ostatnim ważnym punktem uroczystości było wręczenie Medali Bene Merito. Medal ten jest przyznawany tym osobom, które swoim autorytetem, nieustającą pasją i osobistym zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Złotymi medalami Bene Merito Kapituła wyróżniła: prof. MWSE dr hab. Jana Rajmunda Paśkę, kierownika Katedry Nauk o Wychowaniu i redaktora naczelnego czasopisma „Problemy Współczesnej Pedagogiki”, autora ponad 300 artykułów, kilkunastu skryptów dla studentów, książek i podręczników szkolnych, a także ks. prof. MWSE dr hab. Jacka Siewiorę, pracownika Katedry Nauk o Wychowaniu MWSE w Tarnowie, autora kilkunastu książek naukowych i popularnonaukowych oraz wielu artykułów z zakresu pedagogiki, wychowania chrześcijańskiego i katechetyki.

Medale brązowe Bene Merito otrzymali Panie Aneta Olszewska i Monika Maciejewska – absolwentki Uczelni, właścicielki firmy Fit and Jump w Tarnowie, inicjatorki zajęć na trampolinach w Tarnowie, instruktorki promujące zdrowy tryb życia. Nagrodzone absolwentki są przykładem na to, jak połączyć pasję z pracą zawodową, a zdobyte wykształcenie wykorzystać w praktyce.

Pod adresem Uczelni adresy okolicznościowe nadesłali m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko.

Obszerna fotorelacja z uroczystości dostępna jest na FB MWSE i FB RUSS.

Drodzy Absolwenci 2017!

Gratulacje dla absolwentów - banerSkładamy serdeczne gratulacje po ostatnim, najważniejszym egzaminie i dziękujemy za wspólnie spędzone lata. Licencjatów zapraszamy do kontynuacji nauki w naszej Uczelni a Magistrów na studia podyplomowe. Życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć tegorocznych Absolwentów.

W miesiącach czerwiec–lipiec 2017 do egzaminu dyplomowego w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przystąpiło 289 studentów kierunków: Zarządzanie, Pedagogika, Turystyka i rekreacja oraz studiów podyplomowych. Wszyscy uzyskali pozytywne oceny.

W drugiej turze (wrześniowej) do obrony pracy licencjackiej i magisterskiej przystąpi jeszcze 90 studentów studiów I i II stopnia na kierunkach Zarządzanie, Turystyka i rekreacja oraz Pedagogika.

Z grupy tegorocznych absolwentów wyróżniono 52 osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia oraz 11 absolwentów studiów podyplomowych. Podczas uroczystej Promocji Absolwentów MWSE dnia 14 lipca 2017 roku wszyscy wyróżnieni absolwenci  odbiorą dyplomy z rąk Rektora, prof. MWSE dr hab. Michała Woźniaka.

Egzaminy dyplomowe zakończone!

W ubiegły piątek i sobotę w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie odbyły się kolejne obrony prac dyplomowych na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i rekreacja, Pedagogika oraz na studiach podyplomowych.

Komisjom egzaminacyjnym przewodniczyły Dziekan WZiT dr Renata Smoleń oraz Prodziekan WNS dr Sabina Kurzawa. Promotorami prac licencjackich byli dr inż. Kazimierz Barwacz, dr Krzysztof Leśniak, dr inż. Ryszard Mysior, ks. Prof. MWSE dr hab. Jacek Siewiora. Studenci studiów magisterskich przygotowywali swoje prace pod kierownictwem prof. dr hab. Leszka Kozioła, prof. dr hab. Władysława Błasiaka, prof. dr hab. Janusza Morbitzera, prof. dr hab. Jana Paśko, dr hab. Zofii Brańki oraz dr Mirosława Cholewińskiego.

Wszyscy studenci, którzy prezentowali swoje prace dyplomowe podkreślali, że niestety nie da się uniknąć stresu, jaki towarzyszy w trakcie egzaminu, jednak przyjazna atmosfera, którą zapewniała Komisja, pozwoliła na spokojną prezentację wyników swoich prac.

W sobotę przed Komisją Egzaminacyjną zasiedli również słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Logopedii.

Wśród wyróżnionych przez Promotorów i Recenzentów znaleźli się: Edyta Sacha, Barbara Piotrowska (promotor prof. dr hab. J. Morbitzer), Barbara Kamyk, Zofia Kazimerczyk, Iwona Hec, Magdalena Kania, Anna Tarka, Kamil Zaucha (promotor dr inż. K. Barwacz), Sylwia Lipka, Natalia Tryba (promotor prof. dr hab. L. Kozioł), Patrycja Gryboś, Ewa Paszewska (promotor dr K. Leśniak), Patrycja Burkot, Kinga Gromniak, Ewa Jop, Agnieszka Pałucka (promotor dr M. Cholewiński), Sylwia Piotrowska, Halina Rostocka, Paulina Kulig, Anna Boicetta (promotor prof. dr hab. W. Błasiak), Patrycja Banaś, Miranda Kutrzuba, Iwona Połącarz, Joanna Zaklikiewicz (promotor prof. dr hab. J. Paśko).
Do grona wyróżnionych spośród słuchaczy studiów podyplomowych dołączyli: Ewa Gaj, Agnieszka Przyszlak-Kubicz (promotor dr W. Srebro) oraz Joanna Ludew, Agnieszka Tryba, Władysława Czajkowska, Krystyna Sroka, Barbara Krężel, Agnieszka Kapłon, Renata Skiba (promotor dr hab. L. Kozioł).

Drodzy Absolwenci!

Składamy serdeczne gratulacje po ostatnim, najważniejszym egzaminie i dziękujemy za wspólnie spędzone lata. Licencjatów zapraszamy na kontynuację nauki w naszej Uczelni, a Magistrów na studia podyplomowe. Życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!

Profesor Leszek Kozioł w Rozmowach Milowych

Profesor Leszek KoziołZapraszamy do zapoznania się z wywiadem, jakiego udzielił Profesor Leszek Kozioł Redaktorowi Tygodnika Miasto i Ludzie.

W wywiadzie można posłuchać m.in. o tym jak Uczelnia odnajduje się w nowej rzeczywistości prawnej dla szkolnictwa wyższego, o nowościach w ofercie edukacyjnej, o pozytywnych wynikach kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Zarządzania oraz Turystyki i rekreacji, o wysokiej kategorii naukowej przyznanej Uczelni, o tym czego może spodziewać się student rozpoczynający naukę w MWSE, o planach na przyszłość i nie tylko.

Z całą wypowiedzią można zapoznać się pod poniższym adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=vqLF8b9P-hc

Kolejni Studenci MWSE z tytułami!

Czwartek 6 lipca 2017 r. był dniem kolejnych egzaminów dyplomowych w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Tym razem przed Komisją Egzaminacyjną zasiedli studenci I i II stopnia Kierunku Zarządzanie, którzy swoje prace przygotowywali pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Woźniaka oraz dr Marii Dąbrowy. Komisji przewodniczyła Prodziekan WNS dr Sabina Kurzawa a recenzentami prac dyplomowych studentów specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami był prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak, a prac studentów specjalność Zarządzanie i administracja publiczna, dr Maria Dąbrowa.

Wśród wyróżnionych przez Promotora dr Marię Dąbrowę znalazły się prace Pani lic. Anny Błaszczyk, która pisała na temat Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., Pani lic. Eweliny Szczendor, której praca była poświęcona Analizie finansowej przedsiębiorstwa oraz Pani lic. Justyna Szczendor, która obroniła pracę pt.  Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Wszystkim Absolwentom, którzy podczas czwartkowych obron uzyskali bardzo wysokie wyniki, swoje gratulacje przekazała Pani Prodziekan wraz z Promotorami i Recenzentami prac. Dodatkowo Promotor prac licencjackich, dr Maria Dąbrowa  podkreśliła, że były to bardzo dobre prace, które poprzez bardzo dokładną i wnikliwą analizę oraz wysoki poziom, mogłyby być spokojnie pracami magisterskimi.

Zapraszamy tegorocznych Licencjatów i Magistrów do kontynuowania nauki w naszej Uczelni na studiach II stopnia lub na studiach podyplomowych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Studenci Pedagogiki i Zarządzania w trakcie obron!

W sobotę 1 lipca 2017 r. przed komisją egzaminacyjną zasiedli kolejni studenci kierunku Zarządzania oraz Pedagogiki. Jako pierwsi obronę swoich prac dyplomowych, pisanych pod kierownictwem prof. dr hab. Wasilija Rudnickiego, rozpoczęli studenci II stopnia Zarządzania, specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami. Komisji egzaminacyjnej przewodniczyła dr Maria Dąbrowa.

W następnej kolejności o tytuł licencjata zabiegali studenci kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie firmą. Przewodniczącą Komisji była Pani Prodziekan WNS dr Sabina Kurzawa, promotorem prac był dr Michał Kozioł, a recenzentem dr inż. Anna Wojtowicz.

Trzecią grupą studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego byli studenci I i II stopnia Pedagogiki, studiujących na specjalnościach Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, Pedagogika przedszkolna oraz Pedagogika resocjalizacyjna. Promotorami prac byli dr Renata Smoleń, dr Sabina Kurzawa, dr Michał Korbelak oraz prof. dr hab. Yurij Pelekh.  Recenzentami prac licencjackich i magisterskich byli ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora, prof. MWSE, dr hab. Zofia Brańka, dr Renata Smoleń oraz dr Sabina Kurzawa.

Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Gabriela Januś, Mateusz Petela, Mariusz Wójtowicz, Justyna Sołtys, Izabela Skwara oraz Joanna Wilkońska.

Nowym magistrom i licencjatom gratulujemy i życzy zasłużonego odpoczynku a zainteresowanych relacjami z obron zapraszamy na profil MWSE na Facebooku!

Wszystkich serdecznie zapraszamy na uroczystą Promocję Absolwentów, która odbędzie się 14 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w budynku MWSE, ul. Waryńskiego 14, podczas której zostaną wręczone dyplomy wyróżnionym absolwentom studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych.

Do grona licencjatów i magistrów dołączyli kolejni studenci MWSE!

W piątek 30 czerwca 2017 r. odbyły się kolejne egzaminy dyplomowe w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Wśród prezentujących swoje prace dyplomowe byli studenci studiów I i II stopnia kierunku Zarządzanie. Promotorami prac licencjackich byli dr inż. Anna Wojtowicz oraz dr inż. Kazimierz Barwacz. Studenci studiów magisterskich przygotowywali swoje prace pod kierownictwem prof. dr hab. Leszka Kozioła, dr inż. Kazimierza Barwacza oraz dr Wojciecha Kozioła. Recenzentami prac byli prof. dr hab. Leszek Kozioł,  prof. dr hab. Wasilij Rudnicki, dr inż. Anna Wojtowicz, dr inż. Kazimierz Barwacz oraz dr Janusz Ząbek.

Komisjom egzaminacyjnym przewodniczyły Dziekan WZiT dr Renata Smoleń, Prodziekan WNS dr Sabina Kurzawa oraz dr Maria Dąbrowa.

Do grona wyróżnionych dołączyli kolejni studenci, prezentujący bardzo interesujące prace dyplomowe, które zostały docenione przez promotorów i recenzentów. Wśród nich są: lic. Natalia Kozioł, lic. Sabina Główka (promotor dr inż. Anna Wojtowicz), lic. Katarzyna Wzorek-Więcek, lic. Karolina Kozioł (promotor dr inż. Kazimierz Barwacz), mgr Urszula dziekan-Śliwa, mgr Justyna Frodyma, mgr Magdalena Kwiatkowska, mgr Edyta Mastalerz, mgr Tadeusz Osak oraz mgr Magdalena Peschel (promotor prof. dr hab. Leszek Kozioł) oraz mgr Paulina Grzywińska (promotor dr Wojciech Kozioł).

W tym dniu również odbył się egzamin dyplomowy słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu. Dr Wojciech Kozioł wyróżnił prace P. Magdaleny Jesionki oraz p. Tadeusza Jackowca.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na Uroczystą Promocję Absolwentów,  podczas której zostaną wręczone dyplomy wyróżnionym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pierwsze egzaminy dyplomowe 2017

W sobotę 24 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej rozpoczęły się egzaminy dyplomowe. Studentki II stopnia Pedagogiki prezentowały swoje prace dyplomowe z zakresu studiowanej specjalności Pedagogika społeczna z pracą socjalną. Promotorem prac była prof. MWSE dr hab. Anna Wawrzonkiewicz-Słomska a recenzentem dr Michał Korbelak. Komisji Egzaminacyjnej przewodniczyła Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Sabina Kurzawa.

Wszystkie prace zostały ocenione bardzo wysoko, a wśród wyróżnionych znalazły się Pani mgr Ewelina Cholewa, która przygotowała pracę: Oddziaływania mediów na dzieci i młodzież oraz Pani mgr Ewelina Wójcik z pracą pt. Poziom wiedzy młodzieży na temat wirusa HIV i AIDS.

Kolejne egzaminy dyplomowe  już w piątek 30 czerwca. Przed Komisją Egzaminacyjną staną studenci I i II stopnia kierunku Zarządzanie oraz słuchacze studiów podyplomowych.

Gratulujemy nowym magistrom, a wszystkim broniącym się w tym roku akademickim życzymy powodzenia na egzaminie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z obron na FB MWSE.