Zaproszenie do lektury

ZN MWSE - baner

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi numerami czasopism uczelnianych. Studenci Pedagogiki znajdą ciekawe teksty w kolejnym numerze „Problemów Współczesnej Pedagogiki”, natomiast osoby zainteresowane szeroko pojętym zarządzaniem zachęcamy do lektury marcowego wydania kwartalnika „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”…. [Continue Reading]

Uroczysta Promocja Absolwentów 2018!

Promocja absolwentow 2018-15

Dnia 13 lipca br. odbyła się uroczysta Promocja Absolwentów roku akademickiego 2017/2018, podczas której 47 wyróżnionych absolwentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych odebrało dyplomy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni,… [Continue Reading]

Drodzy Absolwenci 2018!

grafika z biretem

W miesiącach czerwiec–lipiec 2018 r. do egzaminu dyplomowego w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przystąpiło 249 studentów kierunków: Zarządzanie, Pedagogika, Turystyka i rekreacja, Finanse i rachunkowość oraz studiów podyplomowych. Wszyscy uzyskali pozytywne oceny. Do grona absolwentów MWSE z tytułem… [Continue Reading]

Egzaminy dyplomowe zakończone!

Egzaminy dyplomowe 2018-06-06-29

W dniach 5-7 lipca br. odbyły się ostatnie przed wakacjami obrony prac dyplomowych. Do egzaminów dyplomowych przystąpili studenci kierunku Pedagogika, Turystyka i rekreacja oraz Zarządzanie. Podczas egzaminów czwartkowych (5.07.2018 r.) prof. MWSE, dr hab. Michał Woźniak spośród swoich seminarzystów na studiach… [Continue Reading]

Dlaczego MWSE? Nasze zalety i wady – opinie studentów

opinie3

Jeżeli zastanawiasz się czy MWSE to dobry wybór – najlepiej zapytaj o to naszych Studentów i Absolwentów! – Aby poznać warunki studiowania w danej uczelni, najlepiej zapytać o nie jej studentów i absolwentów. W związku z tym w anonimowej sondzie zwróciłam… [Continue Reading]

Kolejne egzaminy dyplomowe

Egzaminy dyplomowe 2018-06-30-34

Przełom czerwca i lipca to w każdej uczelni, również w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, okres egzaminów dyplomowych. Dla studentów, którzy do nich przystępują, ten czas wiąże się z jednej strony z ogromnym stresem, z drugiej z zadowoleniem, kiedy… [Continue Reading]

Do grona absolwentów dołączyli kolejni studenci MWSE

Egzaminy dyplomowe 2018-06-29-37

W piątek, 29 czerwca 2018 r., w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej odbyły się kolejne egzaminy dyplomowe. Przystąpili do nich studenci studiów I i II stopnia kierunków: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Pedagogika. Promotorami prac licencjackich w zakresie zarządzania byli prof…. [Continue Reading]

Pierwsze egzaminy dyplomowe już za nami!

Studenci Pedagogiki przed egzaminem dyplomowym

W środę, 27 czerwca 2018 r., odbyły się egzaminy dyplomowe studentów kierunku Pedagogika o specjalnościach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia I stopnia) oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (studia II stopnia). Studenci składali egzaminy w dwóch turach. W… [Continue Reading]

MWSE współorganizatorem Seminarium Ergonomii

Uczestnicy seminarium ergonomicznego w Poznaniu

W dniach 23–25 maja 2018 r. w Politechnice Poznańskiej odbyło się 31. Międzynarodowe Seminarium Ergonomii. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Human factors in a contemporary organization”. Seminarium jest coroczną okazją do wymiany poglądów i wyników badań przedstawicieli nauki oraz przemysłu…. [Continue Reading]

Z wizytą w Hiszpanii

?

Program Erasmus Plus to nie tylko wymiana studencka czy wyjazdy na praktyki zagraniczne. W ramach współpracy międzyuczelnianej realizowane są także wyjazdy szkoleniowe nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych. Szkolenia odbywane w instytucjach partnerskich są okazją do zapoznania się  z przyjętymi w innych ośrodkach… [Continue Reading]