Warsztaty coachingowe dla licealistów „Szczepanika”

W czwartek 22 marca grupa ponad 60 licealistów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie wzięła udział w warsztatach coachingowych, które poprowadziła mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad z Katedry Zarządzania.

– Uczniowie tej szkoły skorzystali z warsztatów w zakresie coachingu już po raz drugi. Tym razem była to inicjatywa Pani mgr Anety Kuty, kierownik internatu, zatem cieszę się, że za pierwszym razem zyskałam satysfakcję uczestników. Zajęcia z coachingu prowadzę w MWSE już od kilku lat. W ofercie są także studia podyplomowe z tego zakresu. Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą edukacyjną Uczelnimówi mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad.

Podczas ponad dwugodzinnego spotkania uczestnicy zapoznali się z podstawami coachingu, poznali i na sobie przećwiczyli wybrane narzędzia coachingowe, jak koło priorytetów, analiza SWOT, osiem reguł wyznaczania celu. Zaprezentowana została także przykładowa sesja coachingowa, jednak przewodnim celem warsztatów było planowanie kariery i wyznaczenie celów z tym związanych. Uczestnicy warsztatów otrzymali również certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.