Przeciwdziałanie bezdomności dzieci – program konferencji

 • 9:00–10:00 – Rejestracja Uczestników
 • 10:00–10:15 – Powitanie Uczestników i rozpoczęcie konferencji
  Wystąpienia przedstawicieli Władz MWSE oraz Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie
 • 10:15 – 11.30 – Sesja pierwsza – prowadzący: dr hab. prof. MWSE Jan Rajmund Paśko
  1. Prezentacja projektu „Children Rough Sleepers” – mgr Maciej Markowicz (Członek Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie)
  2. „Dzieci bezdomne w Polsce – prezentacja wyników badań projektu Children Rough Sleepers” – mgr Małgorzata Mikłosz (Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie)
  3. „O psychicznej bezdomności” – dr hab. prof. MWSE Jan Rajmund Paśko (Kierownik Katedry Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie)
  4. „Pedagogika zainteresowań w służbie dzieciom bezdomnym” – dr Barbara Klasińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  5. „Cnoty i wady, a wychodzenie z bezdomności” – ks. dr hab. prof. MWSE Jacek Siewiora (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 • 11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa
 • 12:00 – 13:15 – Sesja druga – prowadząca: mgr Małgorzata Mikłosz
  1. „System zapewnienia opieki nad pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych dziećmi zagrożonymi bezdomnością” – mgr Magdalena Osiak (Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa)
  2. „Rola placówek opiekuńczo-wychowawczych w przeciwdziałaniu bezdomności dzieci w Polsce” – mgr Elżbieta Ciochoń (Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie)
  3. „Wspieranie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych” – mgr Dorota Bogusz (Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy)
  4. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako element walki z bezdomnością dzieci” – mgr Magdalena Stus (Pedagog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie)
  5. „Przeciwdziałanie bezdomności dorosłych i dzieci. Komenda Miejska Policji w Tarnowie oraz Straż Miejska w Tarnowie” – asp. sztab. Jerzy Kuczkowski (Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie)
 • 13:15 – 13:30 – Debata
 • 13:30 – Zakończenie konferencji