Kwestura

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 12 (I piętro)
tel. +48 14 688 00 1214 65 65 531
fax +48 14 65 65 533
e-mail: kwestura@mwse.edu.pl

Pracownicy

Kwestor: mgr Barbara Karaś
tel. 14 65 65 533
e-mail: barbara.karas@mwse.edu.pl

Specjalista: mgr Anna Karaś
tel. 14 65 65 513
e-mail: anna.karas@mwse.edu.pl

Specjalista: mgr Anna Mikos
tel. 14 65 65 533
e-mail: anna.mikos@mwse.edu.pl

Referent: mgr Anna Ogar
tel. 14 65 65 533
e-mail: anna.ogar@mwse.edu.pl

Zadania

W Kwesturze przyjmowane są wnioski studentów o przyznanie pomocy materialnej (stypendia socjalne, zapomogi). W kwesturze znajduje się kasa, która przyjmuje od studentów wpłaty do kwoty 100,00 zł.

Pozostałe opłaty należy wnosić na konto Uczelni: PKO SA 33 12405194 1111 0000 5246 7190
Wpłaty dokonywane przez studentów w kasach banku PKO SA oddział w Tarnowie, ul. Wałowa 10  są przyjmowane bez prowizji.
Uwaga! Kwestura  prosi studentów o zamieszczanie na przelewie bankowym numeru albumu celem prawidłowej identyfikacji nadawcy.

Godziny otwarcia

Regularne godziny otwarcia Wakacyjne godziny otwarcia 2020
dzień godziny 13-31 sierpnia 1-30 września
poniedziałek 8:00-12:00 i 14:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
wtorek 8:00-12:00 i 14:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
środa nieczynne 8:00-16:00 8:00-16:00
czwartek 8:00-12:00 i 14:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
piątek 8:00-12:00 i 14:00-18:00 8:00-16:00 8:00-18:00
sobota 8:00-13:00 nieczynne 8:00-13:00 (12.09, 19.09, 26.09)
niedziela nieczynne nieczynne nieczynne

Zamiana rozmiaru
Kontrast