Stypendia socjalne i specjalne 2018/2019 przyznane

Informujemy, że przyznane zostały stypendia socjalne i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Zarówno stypendia socjalne, jak i stypendia specjalne będą przelewane wyłącznie na konta osobiste studentów podane we wnioskach.

Warunkiem przesłania stypendium na konto osobiste jest odebranie przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium. Decyzje te będą wydawane w Kwesturze Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, począwszy od dnia 27 listopada 2018 r. (wtorek) w godzinach pracy działu. Po odbiór decyzji studenci zgłaszają się z legitymacją studencką.

Przelewy będą realizowane na konta studentów (po otrzymaniu transzy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w dniach 10-20 każdego miesiąca.  Stypendia za okres październik-listopad 2018 r. będą sukcesywnie przesyłane na podane konta bankowe od dnia 3 grudnia 2018 roku (pod warunkiem odbioru decyzji przez studenta).