Obsługa studentów i godziny rektorskie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 1 listopada 2018 r. Uczelnia będzie zamknięta. W dniach 2-3 listopada 2018 r. (piątek-sobota) działy prowadzące obsługę studentów (Dziekanat, Kwestura, Biblioteka) będą czynne w zwykłych godzinach. Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się zgodnie z harmonogramem.

Informujemy ponadto, że zgodnie z Zarządzeniem 5/R/2018 Rektora Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie z dnia 29 października 2018 r.  w związku z zaplanowanym Balem Beana w dniu 9 listopada 2018 r. studentów studiów niestacjonarnych obowiązują godziny rektorskie od 18:00 do 20:00. Oznacza to, że zajęcia zaplanowane w tym czasie nie odbędą się, nie będzie też konieczności ich odpracowania w innym terminie. Zapraszamy na Bal!