Studenci zapraszają do udziału w konferencji

Studenckie Koło Naukowe „Manager” działające przy PWSZ w Tarnowie zaprasza do udziału w VIII Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Przedsiębiorczość XXI wieku”, w dniu 24 kwietnia 2019 r.
Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz upowszechnienie wiedzy na temat przedsiębiorczości w XXI wieku.
Konferencja jest skierowana do nauczycieli akademickich, przedstawicieli samorządu, praktyków oraz studentów.

Referaty zaprezentowane w trakcie konferencji, po przejściu procedury zostaną umieszczone w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.
Opłata konferencyjna – 100 zł (płatna do 5 marca 2019 r.).
Zgłoszenia udziału w konferencji będą przyjmowane do dnia 28 lutego br.
Termin przesyłania referatów – 2.04.2019 r.

Szczegóły dot. zgłoszenia swojego udziału z ramienia MWSE – mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad, k.chrabaszcz@wp.pl