Stypendia socjalne na rok akademicki 2019/2020

Wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane na rok akademicki 2019/2020 można pobierać od dnia 28.09.2019 r. ze strony internetowej Uczelni. W formie papierowej umieszczone zostaną przed wejściem do Kwestury (ul. Szeroka 9, I piętro).

Wyłącznie kompletne wnioski będą przyjmowane od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. w Kwesturze, w godzinach pracy działu.

Dokumenty, które student załącza do wniosku o stypendium muszą być ułożone w kolejności podanej we wniosku.

Nie będą przyjmowane wnioski niekompletne oraz wnioski nieuporządkowane.

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora MWSE nr 10/R/2019 z dn. 27.09.2019 r. kwota dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043,90 (słownie: jeden tysiąc czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy).