Nagroda im. T. Tertila ponownie w MWSE

30 października 2019 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w miejskim Ratuszu po raz kolejny już wręczono Nagrody im. Tadeusza Tertila za najlepsze prace dyplomowe o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.

Jak co roku o Nagrodę ubiegać mogli się na stałe zamieszkujący w Tarnowie lub powiecie tarnowskim absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy w roku akademickim 2018/2019 złożyli egzamin dyplomowy. Nagroda Tertila przyznawana jest w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska (oddzielnie oceniane są prace z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych oraz z pozostałych dziedzin).

W tegorocznej, trzynastej już edycji konkursu nagrodę za pracę magisterską z dziedziny nauk humanistyczno-społecznej kapituła konkursu, pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Tarnowa ds. rozwoju gospodarczego Piotra Augustyńskiego, przyznała mgr Kazimierzowi Nodze – absolwentowi studiów drugiego stopnia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie na kierunku pedagogika, za pracę pod tytułem Nietolerancja wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz ich stosunek do mniejszości społecznej w szkole, której promotorem był dr Wiesław Szot.

Gratulacje laureatom złożyli: prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, starosta powiatu tarnowskiego, Roman Łucarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny oraz przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego, Paweł Smoleń. Nagrodzeni otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Szczególnie dumni jesteśmy z Absolwenta Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie!

Zamiana rozmiaru
Kontrast