Pracownicy naukowi MWSE na konferencji w Pradze

W świecie akademickim wrzesień to okres egzaminów poprawkowych, ale nie tylko. Przede wszystkim jest to czas konferencji naukowych, które są okazją do zaprezentowania i skonsultowania wyników prowadzonych badań naukowych.

Jedną z takich okazji była międzynarodowa konferencja pod nazwą: 12th International Days of Statistics and Economics, która odbyła się dniach 6-8 września 2018 r. w Pradze. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Vysoká škola ekonomická v Praze), który jest wiodącym ośrodkiem badawczym i dydaktycznym w Czechach w dziedzinie nauk ekonomicznych.

W wydarzeniu tym udział wzięli również pracownicy naukowi Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Dr Michał Kozioł oraz dr Wojciech Kozioł wzięli udział w sesji poświęconej współczesnym problemom ekonomicznym i wygłosili referat pt. „Analysis of the dynamics and regional dispersion of labor productivity as an alternative method of measuring economic and social cohesion on the example of the Visegrad Group”. W artykule tym przedstawiono propozycję nowej metody pomiaru stopnia zrównoważonego rozwoju kraju oraz wyniki przeprowadzonych badań w krajach Grupy Wyszehradzkiej.