Odszedł Profesor Zenon Muszyński

Zenon Muszyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 92 lat odszedł od nas prof. dr hab. inż. Zenon Jan Muszyński, wieloletni pracownik  Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie i nauczyciel akademicki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie  (jej Rektor w latach 2006–2011).

Jako autor lub współautor opublikował ponad 200 publikacji w renomowanych wydawnictwach. Był promotorem przewodów doktorskich,  prac dyplomowych, recenzentem wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, rozpraw habilitacyjnych,  doktorskich, publikacji naukowych.  Odbywał staże naukowe m.in. w Kanadzie, USA, Słowacji, Finlandii, Szwecji, Słowenii  i na Ukrainie. Pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Komisji Ergonomicznej PAN w Krakowie oraz Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (Oddziały w Krakowie i Tarnowie). Odznaczony licznymi orderami, medalami i wyróżnieniami, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987), Złotym Krzyżem Zasługi (1979) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1990).

Był weteranem walk o wolność i niepodległość ojczyzny – NSZ AK (1942-1945). W dniu 29 września 2017 r. decyzją ministra obrony narodowej por. nie podl. ob. sł. wojsk Zenon Muszyński został mianowany  na stopień kapitana.

Ci, którzy mieli zaszczyt poznać Pana Profesora, wiedzą, że cieszył się dużym autorytetem zarówno wśród studentów, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Cechowała go wysoka kultura osobista, wielka wrażliwość i serdeczność, z którą odnosił się zarówno do współpracowników, jak i studentów.

Ostatnie pożegnanie Pana Profesora odbędzie się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 27 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00.

Społeczność akademicka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie składa Rodzinie Profesora Zenona Muszyńskiego wyrazy głębokiego żalu i współczucia.