Erasmus + w Grecji

Program Erasmus+ jest interesującą ofertą edukacyjną i szkoleniową, która  jest skierowana zarówno do studentów jak i pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjnych uczelni wyższych.  W dniach 25-29 maja 2019 r. pracownicy administracji odbyli szkolenie w uczelni partnerskiej: University of West Attica w Atenach, z którą Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie prowadzi współpracę już od kilkunastu lat.

University of West Attica jest trzecim co do wielkości uniwersytetem w Grecji. Uczelnia powstała w 2018 roku w wyniku połączenia  Piraeus University of Applied Sciences i Athens University of Applied Sciences. W ofercie Uczelni  znajduje się obecnie 26 kierunków studiów licencjackich i magisterskich oraz 40 obszarów studiów podyplomowych. Absolwenci University of West Attica znajdują zatrudnienie w przemyśle i usługach gospodarki greckiej i międzynarodowej.

Pracownicy MWSE: dr Mirosław Cholewiński (adiunkt w Katedrze Nauk o Wychowaniu)  mgr Joanna Bator (Dziekanat), Małgorzata Panek i  Bogusław Gaweł (Dział Administracji Gospodarczej) podczas wizyty w greckiej uczelni zrealizowali program szkoleń związanych z organizacją i obsługą procesu dydaktycznego, w tym w odniesieniu do studentów zagranicznych,  a także obsługą administracyjną pracowników szkoły wyższej.

Pracownicy odwiedzili także posiadającą imponujące zbiory bibliotekę uniwersytecką, wzięli także udział w spotkaniach z osobami zajmującymi się współpracą w ramach programu Erasmus + oraz pracownikami administracji uczelni partnerskiej.

Pobyt w Atenach  był  okazją do wzmocnienia współpracy pomiędzy MWSE w Tarnowie a University of West Attica w Atenach oraz poznania dziedzictwa kulturowego Grecji, a w szczególności Aten – serca Grecji bijącego od ponad 3000 lat.

Wszystkich studentów i pracowników MWSE zainteresowanych uczestnictwem w programie Erasmus+ zachęcamy do zgłaszania się do Biura Współpracy Międzynarodowej (iro.mwse@mwse.edu.pl).

Zamiana rozmiaru
Kontrast