Zeszyty Naukowe w prestiżowym wykazie MNiSW

ZN MWSE - zdjęcie ilustracyjne
31 lipca 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikował komunikat zawierający oczekiwany przez środowisko naukowe Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Wykaz jest kluczowym narzędziem nowego systemu ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni, wprowadzonego ubiegłoroczną reformą szkolnictwa wyższego.

Prace nad wykazem trwały od sierpnia 2018 r., kiedy opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sporządzenia wykazów czasopism i wydawnictw. Ewaluację czasopism prowadziło 44 zespoły doradcze Ministra, w skład których wchodziło prawie 400 polskich uczonych, reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe, a w końcowej fazie do prac dołączyli także członkowie Komisji Ewaluacji Nauki. Wykaz tworzono, uwzględniając obecność czasopism w międzynarodowych interdyscyplinarnych bazach danych o dużym zasięgu, indeksujących wysokiej jakości publikacje (Scopus, Web of Science) i objęto nim prawie 31 tys. czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z całego świata.

„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, których wydawcą jest nasza Uczelnia,   znalazły się wśród 484 czasopism zakwalifikowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i umieszczonych w wykazie z liczbą punktów 20 za zamieszczone w nich publikacje (poz. 27838 wykazu).

– To ogromne wyróżnienie dla naszej redakcji. Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby publikowany przez nas kwartalnik prezentował wysoki poziom naukowy i edytorski. Realizowany obecnie projekt pozwoli nam usprawnić obieg dokumentów w procesie redakcyjnym, ułatwi zarządzanie czasopismem i udostępnianie tekstów online. Pracujemy także nad nową stroną internetową Zeszytów, która ułatwi wyszukiwanie opublikowanych tekstów artykułów, oferując większą liczbę  kryteriów wyszukiwawczych. Zapraszamy autorów do kontaktu z naszą redakcją i składaniu tekstów do publikacji – mówi sekretarz redakcji czasopisma mgr Lidia Matuszewska.

Zapraszamy do składania artykułów do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”.

Zamiana rozmiaru
Kontrast