Nowa umowa w ramach programu Erasmus+

Sesja egzaminacyjna to gorący okres wytężonej pracy studentów przygotowujących się do zaliczeń i egzaminów. Dla nauczycieli akademickich przerwa w zajęciach stanowi dobrą okazję do nawiązywania i rozwijania kontaktów międzynarodowych. Jedną z form tego typu aktywności, realizowaną w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, jest program Erasmus+. Program ten jest skierowany zarówno do studentów, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjnych uczelni wyższych.

W dniach 3–7 lutego 2020 r. nauczyciele akademiccy wzięli udział w wizycie partnerskiej w European Business School Zagreb w Chorwacji. Naszą uczelnię reprezentowali: dr inż. Anna Wojtowicz – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów, mgr Ewa Żybura – Koordynator Programu Erasmus+, dr inż. Janusz Ząbek – adiunkt w Katedrze Zarządzania oraz dr Wojciech Kozioł – adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Była to pierwsza wizyta pracowników MWSE w tej chorwackiej uczelni.

Realizując program wyjazdu, pracownicy wygłosili trzy referaty. Dr inż. Anna Wojtowicz wraz z mgr Ewą Żyburą zaprezentowały referat pt. „Malopolska School of Economics – the structure of the educational institution. Erasmus+ strategy for 2020-2022″. Dr inż. Janusz Ząbek wygłosił wykład zatytułowany „The role of the organization’s leadership in risk management according to norm ISO 31000:2018″,  a dr Wojciech Kozioł przedstawił problemy produktywności w wystąpieniu “Labour productivity in regions, the case of the Croatian economy”.

Dodatkowym efektem wizyty było zawarcie porozumienia o współpracy między uczelniami w zakresie rozwoju i umiędzynarodowienia czasopism naukowych obu uczelni.

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ oraz możliwości jakie oferuje można uzyskać kontaktując się z Panią Ewą Żyburą iro.mwse@mwse.edu.pl. Szczególnie zachęcamy studentów do zainteresowania się ofertą zagranicznych praktyk studenckich, które stanowią atrakcyjną propozycję pod względem merytorycznym i są w całości finansowane ze środków programu.

Zamiana rozmiaru
Kontrast