Z Erasmusem+ w Portugalii

W dniach 8-12 maja 2019 r. przedstawiciele kadry Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej  w Tarnowie w składzie: dr Michał Kozioł – Rektor MWSE, prof. dr hab. Leszek Kozioł – Kierownik Katedry Zarządzania, dr inż. Janusz Ząbek – adiunkt w Katedrze Zarządzania, mgr Radosław Pyrek – asystent w Katedrze Zarządzania pełniący funkcję koordynatora programu Erasmus+  oraz pracownicy administracyjni: mgr Barbara Karaś (Kwestura) i lic. Maria Kras (Dziekanat) przebywali z wizytą partnerską w Instituto Politécnico de Beja w Portugalii. Była to już kolejna wizyta pracowników MWSE w tej instytucji, realizowana w ramach współpracy międzynarodowej Programu Erasmus+ w kategoriach STA (wyjazd dydaktyczny) oraz STT (wyjazd szkoleniowy).

Instituto Politécnico de Beja jest uczelnią wyższą założoną w 1979 roku, ulokowaną w mieście Beja. Instytut obejmuje cztery szkoły (Szkoła Rolnicza, Edukacji, Technologii i Zarządzania oraz Zdrowia), które oferują wyższe zawodowe kursy techniczne, studia licencjackie, studia podyplomowe i magisterskie. IPBeja jest pierwszą uczelnią, z którą Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie nawiązała współpracę w 2000 roku w ramach Programu LLP-Erasmus.

Naszych pracowników w murach IPBeja przyjmowali pracownicy Wydziału Nauk Biznesowych (Departamento de Ciências Empresariais): Sandra Isabel Rodrigues Bailoa, Jorge Hermínio da Silva Dias Pires, Fernanda Maria dos Santos Pereira, Elsa Maria Nunes Barbosa oraz Pedro Manuel Mendonça da Silva Cravo.

W ramach realizacji programu wyjazdu prof. dr hab. Leszek Kozioł wygłosił wykład zatytułowany Research on motivating factors in the workplace. Mgr Radosław Pyrek  przedstawił studentom prezentację na temat Advantages of international mobilities, w której podkreślił szanse i perspektywy jakie przed nimi otwiera wymiana międzynarodowa. W wykładach uczestniczyła grupa studentów Szkoły Technologii i Zarządzania.

Podczas wizyty pracownicy administracyjni uczestniczyli w szkoleniach związanych z organizacją, metodami i technikami pracy, podczas których mieli możliwość wymiany doświadczeń z pracownikami odpowiednich komórek administracyjnych. W trakcie pobytu w IPBeja uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się z aktualną ofertą Uczelni, a także z zasadami funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości działającego w ramach Instytutu.

Wyjazd był również okazją do podziwiania malowniczej przyrody, architektury i dziedzictwa kulturowego regionu Alentejo, w którym położone jest miasteczko Beja.

Wszystkich studentów i pracowników MWSE zainteresowanych uczestnictwem w programie Erasmus+ zapraszamy i zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na adres: iro.mwse@mwse.edu.pl.