Z Erasmusem+ do Pragi

W dniach 12-16 listopada 2018 r., przedstawiciele Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie prof. dr hab. Leszek Kozioł –  Kierownik Katedry Zarządzania, mgr Radosław Pyrek – koordynator programu Erasmus+  oraz pracownicy administracyjni: mgr Joanna Bator i lic. Monika Marcinek (Dziekanat) przebywali z wizytą partnerską w Czechach (Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky w Pradze). Była to już kolejna wizyta pracowników MWSE w tej instytucji, realizowana w ramach współpracy międzynarodowej Programu Erasmus+ w kategoriach STA (wyjazd dydaktyczny) oraz STT (wyjazd szkoleniowy). Uczelnia w Pradze jest niepubliczną szkołą wyższą prowadzącą kształcenie na studiach pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, niestacjonarnej na kierunkach związanych z technologią informacyjną oraz  ekonomią. Uczelnia prowadzi także szkołę średnią informatyczną.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania przedstawicieli Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej z władzami Uczelni partnerskiej oraz koordynatorką programu Erasmus+.  W trakcie wizyty prof. dr hab. Leszek Kozioł wygłosił wykład  dotyczący zastosowań e-learningu w praktyce gospodarczej, zatytułowany: E-learning in the SME sector.  Po wykładzie nastąpiła dyskusja, w trakcie której profesor Kozioł odpowiedział na wiele pytań zadawanych przez studentów i nauczycieli akademickich. Koordynator programu Erasmus+, mgr Radosław Pyrek, przedstawił studentom praskiej uczelni  korzyści płynące z mobilności  w ramach Erasmus + w wystąpieniu Advantages of international mobilities, natomiast pracownicy Dziekanatu zaprezentowali ofertę edukacyjną Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie skierowaną do studentów zagranicznych.

W trakcie spotkania wymieniono doświadczenia w zakresie organizacji procesu dydaktycznego,  procedur obsługi studentów, w tym zagranicznych,  oraz tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Spotkanie miało ponadto na celu zacieśnienie współpracy między obydwoma instytucjami, a także wymianę doświadczeń i poglądów dotyczących mobilności studentów w zjednoczonej Europie.

Wszystkich studentów i pracowników MWSE zainteresowanych uczestnictwem w programie Erasmus+ zapraszamy i zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na adres: iro.mwse@mwse.edu.pl.