Erasmus+ – wyjazd pracowników do Zlína

 

Przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej  Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,  w ramach programu Erasmus+,  przebywali z wizytą partnerską na Uniwersytecie im. Tomáša Baty w Zlínie (Czechy). Był to pierwszy wyjazd   pracowników na ten Uniwersytet, realizowany w ramach współpracy międzynarodowej Programu Erasmus+ w kategoriach STA (wyjazd dydaktyczny) oraz STT (wyjazd szkoleniowy).

Na początku wizyty uczestnicy wyjazdu spotkali się z koordynatorką programu Erasmus+, a także z  władzami Uczelni partnerskiej.

Prof. dr hab. Leszek Kozioł wygłosił licznie zgromadzonym studentom wykład The use of e-learning in the process of  learning organization and training of employees in small and medium enterprises. Labour productivity in regions, the case of the Visegrad Group to temat wykładu  dr. Wojciecha Kozioła. Natomiast koordynator programu Erasmus+,  mgr Radosław Pyrek  przedstawił studentom temat  Advantages of international mobilities. Studenci wykazywali duże zainteresowanie omawianą na wykładach problematyką. Dyskusja toczyła się w języku angielskim.

Dr Mirosław Cholewiński wziął udział w bloku szkoleniowym, mającym na celu wymianę doświadczeń i tzw. dobrych praktyk w zakresie organizacji procesu dydaktycznego.

Program wyjazdu był bardzo  interesujący. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić bardzo nowoczesny Uniwersytet, poznać się z władzami uczelni, wymienić doświadczenia oraz przedyskutować kwestie związane ze współpracą międzynarodową.