Stypendia z Regionalnego Programu Stypendialnego!

Informujemy, że studenci mieszkający na terenie województwa małopolskiego mogą ubiegać się w roku akademickim 2018/2018 o stypendia z Regionalnego Programu Stypendialnego (finansowanego ze środków własnych województwa małopolskiego).

Stypendia są przyznawane za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych i społecznych, w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a także na naukę nowożytnego języka obcego, stażowe oraz na naukę języka polskiego (dla studentów legitymujących się obywatelstwem innych państw). Stypendia przyznawane są na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego (przyznawanego na okres trwania kursu) oraz stypendium stażowego (przyznawanego na okres trwania stażu).

Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600,00 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800,00 zł brutto miesięcznie).

Studenci uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe o stypendia mogą się starać od 31 stycznia 2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.