Stypendia socjalne na rok akademicki 2018/2019

Wnioski o stypendia socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane na rok akademicki 2018/2019 można pobierać od dnia 28.09.2018 r. ze strony internetowej Uczelni. W formie papierowej umieszczone zostaną przed wejściem do Kwestury (ul. Szeroka 9, I piętro).

Wyłącznie kompletne wnioski będą przyjmowane od 1.10.2018 r. do 31.10.2018 r. w Kwesturze, w godzinach pracy działu.
Dokumenty, które student załącza do wniosku o stypendium muszą być ułożone w kolejności podanej we wniosku.
Nie będą przyjmowane wnioski niekompletne oraz wnioski nieuporządkowane.

Pracownicy Kwestury NIE UDZIELAJĄ informacji na temat poprawności dokumentów jakie Student winien załączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego TELEFONICZNIE, tylko po okazaniu tych dokumentów osobiście w Kwesturze!

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora MWSE nr 2/R/2018 z dn. 28.06.2018 r. kwota dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043,90 zł (jeden tysiąc czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy).

Wnioski stypendialne.