REKRUTACJA na studia!

Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie ogłasza rekrutację na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Rekrutacja prowadzona będzie od 1 czerwca 2020 r. do 31 października 2020 r.

W związku z przesunięciem egzaminów maturalnych na czerwiec i zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, związanymi z Covid-19,  wprowadzono zmiany w zasadach rekrutowania kandydatów na studia i obowiązujących terminach rekrutacji. Zmiany te są zgodne z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekrutacja prowadzona jest zdalnie!

Kandydaci na studia powinni zarejestrować się w systemie elektronicznej rekrutacji kandydatów.  Kandydat na studia będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty drukowane (pobierz druki rekrutacyjne) – tzw. teczkę rekrutacyjną – dopiero po 13 lipca 2020 r. (Teczkę zawierającą gotowe druki rekrutacyjne zakupić można także w budynku Uczelni przy ul. Szerokiej 9, p. 2  w cenie  1,00 zł.) Osoby nieposiadające dostępu do komputera/Internetu mogą zgłosić się do punktu rekrutacyjnego. Uczelnia udostępni stanowisko komputerowe, a pracownik odpowiedzialny za rekrutację udzieli pomocy w rejestracji elektronicznej.

W systemie mogą rejestrować się zarówno osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości w latach wcześniejszych, jak też tegoroczni maturzyści, jeszcze przed złożeniem egzaminów czy uzyskaniem wyników. Maturzyści 2020 mogli dostarczyć dokumenty drukowane we wrześniu lub na początku października.

Podczas rejestracji online kandydat nie wnosi żadnej opłaty!
Opłata rekrutacyjna jest wnoszona przez kandydatów przy składaniu dokumentów drukowanych, jest niezmieniona od kilku lat i wynosi 50 zł.

Oferowane kierunki, poziomy i profile:

Studia pierwszego stopnia (3-letnie, licencjackie):
Studia drugiego stopnia (2-letnie, magisterskie):

– Przygotowaliśmy dla kandydatów po 100 miejsc na każdym oferowanym kierunku w ramach studiów pierwszego stopnia i po 150 miejsc na studiach drugiego stopnia. Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi w ramach kierunków specjalnościami oraz informacjami, jaką wiedzę, umiejętności i  kompetencje społeczne nabywają nasi studenci w ramach poszczególnych kierunków. Wysoką jakość oferowanego przez nas kształcenia potwierdzają kolejne wizyty Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ostatnia opinia – dotycząca studiów prowadzonych na kierunku Finanse i rachunkowość – wpłynęła na początku maja b.r.). W opinii ekspertów ministerialnych opracowana przez nas koncepcja kształcenia jest właściwa i zapewnia zdobywanie przez studentów odpowiednich kwalifikacji – mówi dr inż. Anna Wojtowicz – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów.

Uczelnia posiada bogatą ofertę wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, zarówno na studia, jak i praktyki studenckie.

Osoby o niskich dochodach mogą liczyć na wysokie stypendia socjalne i zapomogi, a studenci z orzeczeniami o niepełnosprawności – na dodatkowe stypendia dla osób niepełnosprawnych, ponadwymiarowe indywidualne zajęcia dydaktyczne i pomoc psychologa.

Studenci uzyskujący wysokie wyniki w nauce otrzymują wsparcie w postaci dodatkowych stypendiów rektora.

 

Rekrutacja 2020 - baner

Zamiana rozmiaru
Kontrast