Finanse i rachunkowość

Sylwetka absolwenta

Efekty kształcenia

Oferowane specjalności

  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Finanse i rachunkowość wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS

Profil ogólnoakademicki (studia rozpoczęte w latach 2016/2017, 2017/2018 i wcześniej)

Profil praktyczny (rekrutacja 2018/2019)