Zarządzanie

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada tytuł zawodowy licencjata. W trakcie trwania studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie uzyskuje, zgodnie z charakterystykami drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, kierunkowe efekty uczenia się w zakresie m.in.: zasad rządzących gospodarką i zasad dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych; podstawowych metod i narzędzi wykorzystywanych w różnych obszarach działalności organizacji, rozwiązywania konkretnych problemów związanych ze specyfiką ukończonej specjalności; pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem; kreatywnego i analitycznego myślenia oraz przygotowania  do prowadzenia badań naukowych.

Efekty uczenia się

Oferowane specjalności

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Zarządzanie wraz z liczbą godzin, punktacją ECTS i kartami programowymi modułów

Zamiana rozmiaru
Kontrast