Dzień Otwarty w MWSE – 15.03.2019 r. Zapraszamy!

dzien otwarty

W imieniu Władz Uczelni zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, organizowanym 15 marca 2019 r. w budynku Uczelni, ul. Waryńskiego 14. W tym dniu uczestnicy będą mogli wysłuchać następujących wykładów, które poprowadzą nauczyciele akademiccy… [Continue Reading]

Rekrutacja na studia II stopnia – 10.01-15.03.2019

Rekrutacja styczeń 2019 - baner

Uwaga Kandydaci na studia II stopnia! Możliwość rozpoczęcia studiów już w marcu 2019 r.! Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie uruchamia nabór na pierwszy rok studiów II stopnia na kierunkach: Zarządzanie (profil ogólnoakademicki) oraz Pedagogika (profil praktyczny). Jeżeli nie chcesz czekać… [Continue Reading]

V edycja cyklicznej konferencji pedagogicznej – 16 maja 2019 r.

relacja uczen nauczyciel 2019

Zapraszamy do udziału w cyklicznej konferencji naukowej Relacja uczeń ‒ nauczyciel Termin konferencji: 16 maja 2019 r. (rozpoczęcie godz. 9:30) Miejsce konferencji: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14 Organizator: Katedra Nauk o Wychowaniu CEL KONFERENCJI Celem konferencji… [Continue Reading]

Zapraszamy nauczycieli na studia podyplomowe!

Terapia pedagogiczna - studia podyplomowe - baner

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575) zajęcia z terapii pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne… [Continue Reading]

Rekrutacja trwa!

Oligofrenopedagogika baner

Studia podyplomowe  w zakresie oligofrenopedagogiki dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Absolwenci dysponują wiedzą z zakresu komunikacji społecznej, posiadają umiejętność racjonalizacji i optymalizacji procesu kształcenia we… [Continue Reading]

Nowa oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli!

pedagog szkolny

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie zaprasza na studia podyplomowe „Pedagog szkolny”. Studia podyplomowe skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonywania pracy pedagoga szkolnego. Oferta skierowana jest do pedagogów, nauczycieli oraz  wychowawców w różnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych…. [Continue Reading]

Egzamin PTE General

Kursy Pearson - baner

Miło nam poinformować, że Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego Pearson Test of English (PTE) General (dawniej London Tests of English). Egzamin PTE General  (poziom 3… [Continue Reading]

Studiuj w Portugalii, praktykuj na Wyspach Kanaryjskich!

Erasmus baner

Studiuj w Portugalii, praktykuj na Wyspach Kanaryjskich! Wybierając studia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, otwierasz sobie drogę do odbycia nawet dwóch lat studiów w partnerskich uczelniach w Europie. Uczelnia współpracuje z 45 ośrodkami naukowymi w takich krajach jak:… [Continue Reading]

Atrakcyjne nowości w ofercie studiów I i II stopnia!

Baner - Logistyka w biznesie

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego w Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie uruchomione zostaną nowe specjalności na studiach I i II stopnia, zarówno na Wydziale Zarządzania i Turystyki jak i na Wydziale Nauk Społecznych. Nowością na studiach I i… [Continue Reading]

Nowości w ofercie studiów podyplomowych!

Przedsiębiorczość dla nauczycieli - baner

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego w Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie uruchomione zostaną nowe specjalności zarówno na studiach I i II stopnia, jak i na studiach podyplomowych. W ofercie studiów podyplomowych nowością jest obszar tematyczny – Przedsiębiorczość dla… [Continue Reading]