Praktyki w II US w Tarnowie

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie zaprasza do odbycia praktyk i staży w zakresie: finansów, rachunkowości, prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej oraz obsługi klienta zewnętrznego w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie mieszczącym się przy Al. Solidarności 5-9B, 33-100 Tarnów. Informujemy, że… [Continue Reading]

Trwa nabór do RUSS-u i kół naukowych!

RUSS plakat 2018

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Studenckich, mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad, opiekun Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos”,  mgr Marta Falińska oraz Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu studentów, lic. Gabriela Januś, zapraszają wszystkich zainteresowanych działalnością samorządu studenckiego oraz koła naukowego „Paidagogos” na spotkanie organizacyjne dnia 26… [Continue Reading]

Ubezpieczenie studenta (NNW)

współpraca międzynarodowa

Kanclerz Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie proponuje wszystkim studentom zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2018/2019 (okres ubezpieczenia od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.) Wysokość jednorazowej składki rocznej wynosi 39,00 zł Suma ubezpieczenia: 20 000,00… [Continue Reading]

Stypendia socjalne na rok akademicki 2018/2019

stypendia dla studentów

Wnioski o stypendia socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane na rok akademicki 2018/2019 można pobierać od dnia 28.09.2018 r. ze strony internetowej Uczelni. W formie papierowej umieszczone zostaną przed wejściem do Kwestury (ul. Szeroka 9, I piętro). Wyłącznie… [Continue Reading]

Stypendia socjalne w semestrze letnim 2017/2018

stypendia dla studentów

Ogłoszenie! Studenci, którzy rozpoczynają naukę w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie w semestrze letnim 2017/2018 oraz ci studenci spośród kontynuujących naukę, którzy z uzasadnionych przyczyn nie wnioskowali o pomoc materialną na początku roku akademickiego, mogą ubiegać się o przyznanie… [Continue Reading]

Studenckie koło pedagogiczne „Paidagogos” zaprasza!

Sympozjum pedagogiczne - dzieci

Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos” serdecznie zaprasza wszystkich studentów naszej uczelni na spotkanie rozpoczynające działania w nowym roku akademickim 2017/2018. Każdy kto ma głowę pełną pomysłów, lubi poznawać nowych ludzi, jest zainteresowany poznaniem praktycznego oblicza pedagogiki może stać się częścią naszej… [Continue Reading]

Pomóż w walce o sprawność

Drodzy Studenci, Wasz kolega Tomasz Pietruszka, student II roku Zarządzania (studia I stopnia) boryka się z niedowładem i spastycznością kończyn dolnych. To skutek wylewu do rdzenia kręgowego, jakiego doznał mając 18 miesięcy. Jako wielokrotny Mistrz Polski w podnoszeniu ciężarów wie… [Continue Reading]

Wycieczka do Łańcuta

Wycieczka do Łańcuta - plakat

Rada Uczelniana Samorządu Studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie zaprasza wszystkich chętnych na wycieczkę do Łańcuta, dnia 29 kwietnia 2017 r. (sobota). W programie: zwiedzanie Zamku w Łańcucie z przewodnikiem (ekspozycja wnętrz w Zamku – Oranżeria, Stajnie i Powozownie,… [Continue Reading]

WIB zaprasza studentów do udziału w Konkursie „Milion na Bank”

Milion na Bank baner

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! są organizatorami konkursu wiedzy finansowej dla studentów „Milion na Bank“. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów oraz umiejętności inwestowania i zarządzania finansami osobistymi. Konkurs organizowany… [Continue Reading]

Konferencja Studenckich Kół Naukowych w tarnowskiej PWSZ

Studenckie Koło Naukowe Manager, działające przy PWSZ w Tarnowie zaprasza na VI Konferencję Studenckich Kół Naukowych, dnia 5 maja 2017 roku. Konferencja będzie zatytułowana: „Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś”. Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz szerzenie wiedzy na… [Continue Reading]