Zawieszenie zjazdów przedłużone do 10.04.2020!

Szanowni Studenci,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina (Komunikat z dn 21.03.2020 r.), Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna zawiesza wszystkie zjazdy dydaktyczne zaplanowane na okres od 12 marca do 10 kwietnia br. W tym czasie nauczyciele akademiccy będą prowadzić konsultacje zdalne poprzez pocztę elektroniczną oraz platformę e-learningową.

Zaplanowane zajęcia – wykłady, ćwiczenia, lektoraty oraz seminaria – będą realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej (http://pe.mwse.edu.pl/login/index.php). Nauczyciele akademicccy zamieszczą na platformie materiały dydaktyczne w terminie:

  • do 20 marca 2020 r. – dla zajęć zaplanowanych w dniach 12-25.03.2020
  • do 2 kwietnia – dla zajęć zaplanowanych w dniach 26.03-10.04.2020

Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach zdalnych ze wszystkich przedmiotów, które realizuje w bieżącym semestrze.

Wszyscy studenci, którzy po 12 marca br. nie mieli zaliczonego semestru, będą mieli ten semestr zaliczony warunkowo do dnia 30 czerwca 2020 r. Jako warunek liczy się cały przedmiot, a nie osobno wykład i ćwiczenia. Liczba warunków może przekraczać liczbę określoną Regulaminem studiów obowiązującym w MWSE.

W okresie 12 marca do 10 kwietnia br. administracja Uczelni będzie pracować normalnie. Jednak mając na uwadze działania prewencyjne, proszę w pierwszej kolejności załatwiać sprawy studenckie drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny. Wszystkie podania przesłane do Dziekanatu na skrzynkę e-mail dziekanat@mwse.edu.pl lub joanna.bator@mwse.edu.pl zostaną rozpatrzone, a decyzja zostanie Państwu przekazana również drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację proszę sprawdzać ogłoszenia w Wirtualnym Dziekanacie, pocztę e-mail oraz stronę www Uczelni w tej zakładce – gdyż właśnie w ten sposób będziemy Państwu przekazywać kolejne informacje.

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

Wiele jednak zależy od Ciebie!

  • Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
  • Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
  • Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

 

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast