„Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie” w nowej odsłonie!

Zapraszamy na nową stronę internetową czasopisma uczelnianego „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, dostępną pod adresem: http://zn.mwse.edu.pl.

Znajdziecie tam Państwo wszystkie artykuły, które zostały opublikowane w czasopiśmie, począwszy od numeru 1 z 1999 r., aż po aktualne, z 2019 r. Wiele artykułów to prace nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, np. prof. dra hab. Leszka Kozioła, prof. dra hab. Jana Siekierskiego, prof. MWSE, dra hab. Michała Woźniaka, dra Michała Kozioła, dra Wojciecha Kozioła, dr Anny Wojtowicz, dra Janusza Ząbka, mgr Anny Karaś, mgr Anny Mikos, mgr Witolda Zycha. W czasopiśmie publikowane są również rezultaty prac badawczych z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych innych polskich i zagranicznych uczelni wyższych.

Na stronie zamieszczono archiwum opublikowanych numerów, w którym po kliknięciu na okładkę zeszytu można przeglądać spisy treści i pobierać pdf-y z pełną treścią artykułów. Jest także możliwość wyszukiwania artykułów w całym zbiorze (zakładka Szukaj), według autora, daty wydania lub słów czy fraz pojawiających się w tytule albo opisie artykułu.

„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” zostały objęte dofinansowaniem w pierwszej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych” (wniosek nr 424868, umowa nr 137/WCN/2019/1 z dnia 9.07.2019 r.) i umieszczone w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów” (Załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.12.2019 r., poz. 27834). Na tej podstawie publikacje zamieszczone w Zeszytach otrzymują 20 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazach POL-index, BazEkon, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Index Copernicus (ICV 2018 – 89,62).

Zapraszamy do współpracy pracowników naukowych i praktyków, reprezentujących instytucje i ośrodki naukowe z całego kraju. Pragniemy zaznaczyć, że publikacja artykułów uwarunkowana jest pozytywnymi recenzjami wydawniczymi. Recenzje wykonywane są na zlecenie wydawcy.

Autorów składających prace w naszej redakcji prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjmowania prac do druku i opracowywanie tekstów zgodnie z wskazówkami redakcyjnymi. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w systemie internetowym (zn.mwse.edu.pl).

Zamiana rozmiaru
Kontrast