„Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie” w nowej odsłonie!

Zapraszamy na nową stronę internetową czasopisma uczelnianego „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, dostępną pod adresem: http://zn.mwse.edu.pl.

Znajdziecie tam Państwo wszystkie artykuły, które zostały opublikowane w czasopiśmie, począwszy od numeru 1 z 1999 r., aż po aktualne, z 2020 r. Wiele artykułów to prace nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, np. prof. dra hab. Leszka Kozioła, prof. dra hab. Jana Siekierskiego, dra Michała Kozioła, dra Wojciecha Kozioła, dr Anny Wojtowicz, dra Janusza Ząbka, mgr Anny Karaś, mgr Anny Mikos, mgr Witolda Zycha. W czasopiśmie publikowane są również rezultaty prac badawczych z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych innych polskich i zagranicznych uczelni wyższych.

Na stronie zamieszczono archiwum opublikowanych numerów, w którym po kliknięciu na okładkę zeszytu można przeglądać spisy treści i pobierać pdf-y z pełną treścią artykułów. Jest także możliwość wyszukiwania artykułów w całym zbiorze (zakładka Szukaj), według autora, daty wydania lub słów czy fraz pojawiających się w tytule albo opisie artykułu.

„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” zostały objęte dofinansowaniem w pierwszej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych” (wniosek nr 424868, umowa nr 137/WCN/2019/1 z dnia 9.07.2019 r.) i umieszczone w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów” (Załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.12.2019 r., poz. 27834). Na tej podstawie publikacje zamieszczone w Zeszytach otrzymują 20 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazach POL-index, BazEkon, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Index Copernicus (ICV 2018 – 89,62).

Zapraszamy do współpracy pracowników naukowych i praktyków, reprezentujących instytucje i ośrodki naukowe z całego kraju. Pragniemy zaznaczyć, że publikacja artykułów uwarunkowana jest pozytywnymi recenzjami wydawniczymi. Recenzje wykonywane są na zlecenie wydawcy.

Autorów składających prace w naszej redakcji prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjmowania prac do druku i opracowywanie tekstów zgodnie z wskazówkami redakcyjnymi. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w systemie internetowym (zn.mwse.edu.pl).

Zamiana rozmiaru
Kontrast