Pracownicy MWSE w Yeni Yuzyil University

W dniach 27-31 stycznia 2020 r. pracownicy naukowi i administracyjni Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie przebywali na Uniwersytecie Yeni Yuzyil w ramach mobilności kadry uniwersyteckiej, objętej programem Erasmus+. W wizycie uczestniczyły: dr Renata Smoleń z Katedry Pedagogiki, mgr Ewa Szuścik-Radłowska – lektor języka angielskiego, mgr Ewa Żybura – koordynator programu Erasmus + oraz Marta Słowik – pracownik Dziekanatu.

Yeni Yuzyil University to jedna z największych uczelni w Istambule, która współpracuje z MWSE od 2014 roku w ramach porozumienia bilateralnego zawartego na potrzeby programu Erasmus+. Współpraca obejmuje zarówno wymianę studentów, jak i pracowników akademickich oraz wspólną działalność naukową, badawczą, wydawniczą, czy też współorganizację konferencji i sympozjów naukowych.

Studenci i pracownicy akademiccy Yeni Yuzyil University  mieli możliwość wysłuchania wykładu  dr Renaty Smoleń, poprowadzonego wspólnie z mgr Ewą Szuścik-Radłowską, na temat zarządzania jednostką edukacyjną, pojawiających się sytuacji trudnych i sposobów ich rozwiązywania (”Management of educational institution, possible areas of conflict and suggested solutions for SEN students”).

Koordynator Erasmus+, mgr Ewa Żybura, oraz Pani Marta Słowik uczestniczyły w szkoleniach dotyczących organizacji pracy Biura ds. Współpracy z Zagranicą, procesu kwalifikowania i wysyłania studentów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+  Pracownicy zapoznali się także z pracą działu obsługi administracyjnej studentów uczelni tureckiej, poznały jednostki naukowe, bibliotekę, kampus uniwersytecki oraz przedstawiły prezentację o MWSE, promując tym samym rodzimą uczelnię i region Małopolski.

Wizytujący uczelnię partnerską spotkali się w Istambule z tureckim beneficjentem programu Erasmus +, Cagtayem Mersinem, który studiował w MWSE,  a obecnie prowadzi zajęcia na jednej z uczelni tureckich. Wspólnie zwiedzanie Istambułu zakończyła degustacja prawdziwego tureckiego kebabu.

Program Erasmus + daje ogromne możliwości rozwoju edukacyjnego tak dla studentów, jak i dla kadry uczącej. Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych możliwościami wyjazdów na studia czy praktyki studenckie w ramach Erasmus +  do Biura Współpracy z Zagranicą ( ul. Szeroka 9, pok. 20) oraz do kontaktu z koordynatorem mgr Ewą Żyburą (tel. 509 700 597).

Zamiana rozmiaru
Kontrast