Egzaminy dyplomowe zakończone!

W ubiegły piątek i sobotę w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie odbyły się kolejne obrony prac dyplomowych na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i rekreacja, Pedagogika oraz na studiach podyplomowych.

Komisjom egzaminacyjnym przewodniczyły Dziekan WZiT dr Renata Smoleń oraz Prodziekan WNS dr Sabina Kurzawa. Promotorami prac licencjackich byli dr inż. Kazimierz Barwacz, dr Krzysztof Leśniak, dr inż. Ryszard Mysior, ks. Prof. MWSE dr hab. Jacek Siewiora. Studenci studiów magisterskich przygotowywali swoje prace pod kierownictwem prof. dr hab. Leszka Kozioła, prof. dr hab. Władysława Błasiaka, prof. dr hab. Janusza Morbitzera, prof. dr hab. Jana Paśko, dr hab. Zofii Brańki oraz dr Mirosława Cholewińskiego.

Wszyscy studenci, którzy prezentowali swoje prace dyplomowe podkreślali, że niestety nie da się uniknąć stresu, jaki towarzyszy w trakcie egzaminu, jednak przyjazna atmosfera, którą zapewniała Komisja, pozwoliła na spokojną prezentację wyników swoich prac.

W sobotę przed Komisją Egzaminacyjną zasiedli również słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Logopedii.

Wśród wyróżnionych przez Promotorów i Recenzentów znaleźli się: Edyta Sacha, Barbara Piotrowska (promotor prof. dr hab. J. Morbitzer), Barbara Kamyk, Zofia Kazimerczyk, Iwona Hec, Magdalena Kania, Anna Tarka, Kamil Zaucha (promotor dr inż. K. Barwacz), Sylwia Lipka, Natalia Tryba (promotor prof. dr hab. L. Kozioł), Patrycja Gryboś, Ewa Paszewska (promotor dr K. Leśniak), Patrycja Burkot, Kinga Gromniak, Ewa Jop, Agnieszka Pałucka (promotor dr M. Cholewiński), Sylwia Piotrowska, Halina Rostocka, Paulina Kulig, Anna Boicetta (promotor prof. dr hab. W. Błasiak), Patrycja Banaś, Miranda Kutrzuba, Iwona Połącarz, Joanna Zaklikiewicz (promotor prof. dr hab. J. Paśko).
Do grona wyróżnionych spośród słuchaczy studiów podyplomowych dołączyli: Ewa Gaj, Agnieszka Przyszlak-Kubicz (promotor dr W. Srebro) oraz Joanna Ludew, Agnieszka Tryba, Władysława Czajkowska, Krystyna Sroka, Barbara Krężel, Agnieszka Kapłon, Renata Skiba (promotor dr hab. L. Kozioł).

Drodzy Absolwenci!

Składamy serdeczne gratulacje po ostatnim, najważniejszym egzaminie i dziękujemy za wspólnie spędzone lata. Licencjatów zapraszamy na kontynuację nauki w naszej Uczelni, a Magistrów na studia podyplomowe. Życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!