Ogólnopolski Tydzień Kariery w Tarnowie

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie po raz kolejny uczestniczyła w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Hasło tegorocznej, 10 już edycja OTK, brzmiało: Bądź architektem swojego szczęścia.  Celem OTK jest ułatwienie ludziom młodym (i nie tylko) funkcjonowania na dzisiejszym coraz trudniejszym rynku pracy oraz propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Działania kierowane są przede wszystkich do uczniów szkół średnich, osób młodych stojących przed poważnymi decyzjami dotyczącymi wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjnym i ponownie podnieść swoje kwalifikacje.

Swoją ofertę edukacyjną Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie zaprezentowała w dniu 16.10.2018 r. –  Dniu Otwartym Centrum Informacji i  Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie  oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie organizowanym pod hasłem Zawody z dziedziny promocji  zdrowia i urody  – edukacja, praca, kariera. Informacji na temat studiów w MWSE udzielali dr Michał Kozioł z Samodzielnego Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych, a także pracownicy Dziekanatu – mgr Joanna Bator oraz lic. Monika Marcinek. Stoisko odwiedziła liczna grupa uczniów szkół średnich z Tarnowa i powiatu tarnowskiego, a także osoby dorosłe poszukujące możliwości przekwalifikowania się.

Dynamiczne zmiany w systemie oświaty sprawiają, że coraz większa liczba nauczycieli i pracowników oświaty jest zainteresowana uzupełnieniem swojego wykształcenia czy zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Z myślą o tej grupie zawodowej MWSE w Tarnowie uruchomiła nowe obszary na studiach podyplomowych. Są to między innymi: Terapia pedagogiczna i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Pedagog szkolny. Uczelnia stara się systematycznie aktualizować  także swoją ofertę na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Nowościami w tej ofercie są: Logistyka w biznesie oraz Zarządzanie w sporcie – realizowane jako specjalności na kierunku Zarządzanie