Trzecie spotkanie partnerskie w projekcie Kiitos

Logo Kiitos Logo erasmus+

W dniach 14-17 listopada 2017 roku  Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie gościła partnerów z Włoch, Portugalii i Turcji, którzy są partnerami w projekcie Kiitos@21st Century Preschools. Projekt finansowany jest z Programu Erasmus+, KA2 Partnerstwo strategiczne.

Kiitos@ 21stCentury Preschool jest projektem wczesnego nauczania drugiego języka (ESLL – Early Second language Learning), którego celem jest promowanie wysokiej jakości edukacji wczesnoszkolnej w krajach europejskich. Projekt łączą różnorakie metody pedagogicznego wspomagania ogólnego rozwoju dzieci oraz przygotowania ich do wyzwań XXI wieku.

W spotkaniu wzięło udział 20 osób.  Zaszczycił nas swoją obecnością Burmistrz Ponte de Sor, Dyrektor Ministerstwa Edukacji z Portugalii, Dyrektor Instytutu Muzycznego z Włoch, Dyrektor Klastra Edukacyjnego z Portugalii, Wykładowcy z IPP Portalegre (Portugalia), Wykładowcy z Cukurova University (Turcja) oraz pracownicy Stowarzyszenia Nauczycieli Języków Obcych z Portugalii.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Dwa dni poświęcone były pracy projektowej, zarządzaniu projektem, rezultatom intelektualnym, które należy wypracować w projekcie. Druga część spotkania to wizyta studyjna w Przedszkolu Publicznym nr 34, w którym odbyło się tzw. działanie upowszechniające (Multiplier Event). W spotkaniu wzięli udział nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz partnerzy w projekcie. Wszyscy uczestniczyli w zajęciach pokazowych z języka angielskiego oraz z muzyki i rytmiki. Następnie w czasie warsztatów dla nauczycieli zaprezentowano ideę projektu oraz wypracowane rezultaty. Nauczyciele dyskutowali nad podstawą programową oraz wymienili się spostrzeżeniami i tzw. dobrymi praktykami w nauczaniu języka obcego w edukacji przedszkolnej.

– Dziękuję bardzo za umożliwienie zorganizowania spotkania w przedszkolu nr 34 Pani Dyrektor Urszuli Ciężadło oraz Pani Wicedyrektor Barbarze Pikul. Partnerzy zagraniczni mieli możliwość obejrzenia lekcji przeprowadzonych w bardzo profesjonalny sposób. Kilkakrotnie zaznaczyli, że poziom merytoryczny oraz kwalifikacje pracowników są na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję również wszystkim pracownikom MWSE, którzy przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia. Otrzymuję bardzo wiele podziękowań od partnerów, którzy są pod ogromnym wrażeniem organizacji  trzeciego spotkania w MWSE – mówi Radosław Pyrek, manager projektu Kiitos.

Na zakończenie spotkania koordynator projektu przekazał Panu Profesorowi Leszkowi Koziołowi maskotę projektu Kiitos. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz wyznaczono termin czwartego spotkania, które odbędzie się w Turcji w marcu 2018 roku.

Logo AEPS Logo APEEA Logo AI Logo CU Logo DGE MEC
Logo APPI Logo IPP Logo PSM Logo MWSE

Więcej informacji na temat projektu:

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.