Kolejni Absolwenci MWSE wypromowani!

W piątek 14 lipca 2017 r. odbyła się uroczysta Promocja Absolwentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. W uroczystości wzięli udział Rektor, prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak, Kanclerz, mgr Zofia Kozioł, Dziekan, dr Renata Smoleń, Prodziekan, dr Sabina Kurzawa.

Wyróżnienia za najlepsze wyniki odebrało 63 absolwentów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych oraz Zarządzania i Turystyki. Wyróżnieni Absolwenci otrzymali listy gratulacyjne, dyplomy oraz pamiątkowe upominki. Najwyższą średnią ocen na Wydziale Nauk Społecznych uzyskała Pani mgr Joanna Wilkońska – średnia 5,46 (specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna). Promotorem pracy Pani Wilkońskiej była Pani Dziekan dr Renata Smoleń, a praca miała tytuł „Rozwój dziecka dwuletniego w kontekście przygotowania do edukacji przedszkolnej” (zobacz wystąpienie absolwentki). Na Wydziale Zarządzania i Turystyki najlepsza była Pani mgr Zofia Kazimierczyk ze średnią 5,29 (specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami). Promotorem pracy Pani Kazimierczyk był dr Kazimierz Barwacz, a praca była zatytutułowana „Biznes plan jako finansowa wykładnia zarządzania organizacją”. Obie Panie otrzymały upominek – tablet wraz z czytnikiem ebooków.

W imieniu absolwentów głos zabrała Pani mgr Joanna Wilkońska. Jej przemówienie było bardzo szczere i wzruszające. Na zakończenie tej części uroczystości absolwenci wręczyli kwiaty przedstawicielom władz Uczelni.

Podczas Uroczystości zebrani goście mieli okazję dowiedzieć się czym w mijającym roku akademickim zajmowali się studenci zrzeszeni w Radzie Uczelnianej Samorządu Studentów oraz w Naukowym Kole Pedagogicznym „Paidagogos”. Dokonania te zaprezentowały Gabriela Januś, przewodnicząca RUSS oraz Joanna Zaklikiewicz, była prezes Koła.

W kończącym się roku akademickim mury Uczelni opuszczają studenci, którzy brali czynny udział w organizacjach studenckich. Na wyróżnienie zasługują: Gabriela Januś, Wiesław Boduszek, Beata Stężowska, Monika Hebda, Olga Wyżykowska, Magdalena Wełna, Aleksandra Kutek, Joanna Zaklikiewicz, Agnieszka Pałucka, Kinga Gromniak, Natalia Niewola, Agnieszka Tyka, Angelika Tyka, Wioleta Guzik, Monika Wajda, Wioletta Rymanowska, Teresa Cebula. Wszystkie wymienione osoby w trakcie uroczystej promocji otrzymały listy gratulacyjne oraz upominki. Zarówno przewodnicząca RUSS Gabriela Januś, jak i jej zastępca Wiesław Boduszek za wyjątkowe zaangażowanie w zakresie organizacyjnym otrzymali nagrody w postaci czytników ebooków.

Ostatnim ważnym punktem uroczystości było wręczenie Medali Bene Merito. Medal ten jest przyznawany tym osobom, które swoim autorytetem, nieustającą pasją i osobistym zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Złotymi medalami Bene Merito Kapituła wyróżniła: prof. MWSE dr hab. Jana Rajmunda Paśkę, kierownika Katedry Nauk o Wychowaniu i redaktora naczelnego czasopisma „Problemy Współczesnej Pedagogiki”, autora ponad 300 artykułów, kilkunastu skryptów dla studentów, książek i podręczników szkolnych, a także ks. prof. MWSE dr hab. Jacka Siewiorę, pracownika Katedry Nauk o Wychowaniu MWSE w Tarnowie, autora kilkunastu książek naukowych i popularnonaukowych oraz wielu artykułów z zakresu pedagogiki, wychowania chrześcijańskiego i katechetyki.

Medale brązowe Bene Merito otrzymali Panie Aneta Olszewska i Monika Maciejewska – absolwentki Uczelni, właścicielki firmy Fit and Jump w Tarnowie, inicjatorki zajęć na trampolinach w Tarnowie, instruktorki promujące zdrowy tryb życia. Nagrodzone absolwentki są przykładem na to, jak połączyć pasję z pracą zawodową, a zdobyte wykształcenie wykorzystać w praktyce.

Pod adresem Uczelni adresy okolicznościowe nadesłali m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko.

Obszerna fotorelacja z uroczystości dostępna jest na FB MWSE i FB RUSS.