Praktyka na kierunku Pedagogika – studia I stopnia

Celem praktyki na tym kierunku jest wypracowanie przez studenta indywidualnych metod postępowania z osobami objętymi pomocą i wsparciem przez placówki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym lub wychowawczo-resocjalizacyjnym; zapoznanie się z prawnymi podstawami funkcjonowania placówki; zapoznanie się ze sposobem zarządzania placówką, jej organizacją i strukturą, prowadzoną dokumentacją, procedurą obiegu informacji; zapoznanie się z wykorzystywanymi metodami pracy w placówce; opracowanie przez studenta diagnozy społecznej jednostki, grupy czy środowiska wraz z wnioskami.

Studenci odbywają praktykę według następującego porządku:

  • Profil ogólnoakademicki
    • studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę na drugim semestrze (4 tygodnie) oraz w semestrach IV-VI  (4 tygodnie – praktyka specjalnościowa). Punkty ECTS wliczane są po zakończeniu kursu specjalnościowego do semestru VI;
    • studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę na drugim semestrze (4 tygodnie) oraz w semestrach IV-VI  (4 tygodnie – praktyka specjalnościowa). Punkty ECTS wliczane są po zakończeniu kursu specjalnościowego do semestru VI;
  • Profil praktyczny (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019)
    • studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę w trakcie studiowania semestrów II, IV oraz VI, w wymiarze 4 tygodnie (1 miesiąc) w każdym z semestrów (łącznie 12 tygodni – 3 miesiące ). Dzienny wymiar liczby godzin praktyki winien wynosić minimum 4 godziny zegarowe. Punkty ECTS są wliczane odpowiednio do semestru II, IV i VI.
    • studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę w trakcie  studiowania semestrów II, IV i VI, w wymiarze 4 tygodni (1 miesiąc) w każdym z semestrów (łącznie 12 tygodni – 3 miesiące ).  Dzienny wymiar liczby godzin praktyki winien wynosić minimum 4 godziny zegarowe. Punkty ECTS są wliczane odpowiednio do semestru II, IV i VI.

Realizacja praktyki we wcześniejszym terminie wymaga uzyskania zgody Dziekana, wydawanej na indywidualny wniosek studenta. Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawiera aktualny regulamin odbywania praktyk na kierunku Pedagogika.

Opiekunowie praktyk

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawiera aktualny Regulamin odbywania praktyk.

Umowa o realizację praktyki i zwolnienie z praktyki

Druki do pobrania

 

Wykaz instytucji, z którymi MWSE podpisała okresowe umowy o realizację praktyk studenckich na kierunku Pedagogika
Lp. Nazwa instytucji Adres Okres obowiązywania umowy
Przedszkola
1 Niepubliczne Przedszkole „Bajadurka” ul. Lwowska 32B, lok. 4, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
2 Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” ul. Radomyślska 16, 33-230 Szczucin umowa na czas nieokreślony
3 Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice umowa na czas nieokreślony
4 Przedszkole Niepubliczne „Bajka” ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
5 Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” ul. Bema 9, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
6 Przedszkole Publiczne nr 8 w Tarnowie  „Pod Stokrotką” ul. M. Dąbrowskiej 1, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
7 Przedszkole Publiczne nr 13 w Tarnowie ul. Przedszkolaków 7, 33-100 Tarnów 2.01.2019―31.12.2021
8 Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie ul. Krzyska 108, 33-103 Tarnów umowa na czas nieokreślony
9 Przedszkole Publiczne nr 34 w Tarnowie ul. Wiejska 29, 33-100 Tarnów 12.10.2018―31.08.2023
Szkoły
10 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Marusarz Wola Rzędzińska 435 B, 33-150 Wola Rzędzińska 1.01.2019―31.08.2020
11 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika ul. Matejki 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska umowa na czas nieokreślony
12 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej ul. Reymonta 30, 33-100 Tarnów 1.02.2019―31.12.2019
13 Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Tarnowska 60, 33-112 Tarnowiec 2.02.2019―
14 Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II ul. Witosa 140, 33-131 Łęg Tarnowski 22.11.2018―31.08.2021
15 Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Tuchowie ul. J. Pawła 6, 33-170 Tuchów 10.12. 2018―31.06.2019
16 Szkoła Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyńskiego ul. Bitwy pod Studzienkami 5, 33-100 Tarnów umowa na czas nieokreślony
17 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki ul. Niedomicka 20, 33-100 Tarnów 10.12.2018―31.06.2019
18 Szkoła Podstawowa nr 14 im. S. Jaracza ul. Krzyska 118, 33-103 Tarnów umowa na czas nieokreślony
19 Szkoła Podstawowa w Hańczowej Hańczowa 96, 38-316 Wysowa-Zdrój 12.11.2018―12.11.2019
20 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu Błonie 20, 33-113 Zgłobice 1.02.2019-31.12.2019
21 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej Poręba Radlna 119, 33-112 Tarnowiec 30.11.2018―30.06.2019
22 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkach Borki 164, 33-230 Szczucin umowa na czas nieokreślony
Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
23 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie ul. Chemiczna 10 a, 33-101 Tarnów 1.01.2018―30.09.2019
24 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze Łysa Góra 274, 32-853 Łysa Góra 3.09.2018―21.06.2019
25 Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pogórskiej Woli Pogórska Wola 162, 33-152 Pogórska Wola umowa na czas nieokreślony
Inne
26 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów 2.11. 2018―2.11. 2020
27 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów 1.10.2018―31.12.2019
28 Zakład Karny w Tarnowie ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów 1.08.2018―30.09.2019
29 Zakład Karny Mościce ul. J. Śniadeckiego 9, 33-101 Tarnów umowa na czas nieokreślony