Praktyka na kierunku Pedagogika – studia I stopnia

Celem praktyki na tym kierunku jest wypracowanie przez studenta indywidualnych metod postępowania z osobami objętymi pomocą i wsparciem przez placówki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym lub wychowawczo-resocjalizacyjnym; zapoznanie się z prawnymi podstawami funkcjonowania placówki; zapoznanie się ze sposobem zarządzania placówką, jej organizacją i strukturą, prowadzoną dokumentacją, procedurą obiegu informacji; zapoznanie się z wykorzystywanymi metodami pracy w placówce; opracowanie przez studenta diagnozy społecznej jednostki, grupy czy środowiska wraz z wnioskami.

Studenci odbywają praktykę według następującego porządku:

 • Profil ogólnoakademicki
  • studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę na drugim semestrze (4 tygodnie) oraz w semestrach IV-VI  (4 tygodnie – praktyka specjalnościowa). Punkty ECTS wliczane są po zakończeniu kursu specjalnościowego do semestru VI;
  • studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę na drugim semestrze (4 tygodnie) oraz w semestrach IV-VI  (4 tygodnie – praktyka specjalnościowa). Punkty ECTS wliczane są po zakończeniu kursu specjalnościowego do semestru VI;
 • Profil praktyczny (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019)
  • studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę w trakcie studiowania semestrów II, IV oraz VI, w wymiarze 4 tygodnie (1 miesiąc) w każdym z semestrów (łącznie 12 tygodni – 3 miesiące ). Dzienny wymiar liczby godzin praktyki winien wynosić minimum 4 godziny zegarowe. Punkty ECTS są wliczane odpowiednio do semestru II, IV i VI.
  • studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę w trakcie  studiowania semestrów II, IV i VI, w wymiarze 4 tygodni (1 miesiąc) w każdym z semestrów (łącznie 12 tygodni – 3 miesiące ).  Dzienny wymiar liczby godzin praktyki winien wynosić minimum 4 godziny zegarowe. Punkty ECTS są wliczane odpowiednio do semestru II, IV i VI.

Realizacja praktyki we wcześniejszym terminie wymaga uzyskania zgody Dziekana, wydawanej na indywidualny wniosek studenta. Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawiera aktualny regulamin odbywania praktyk na kierunku Pedagogika.

Opiekunowie praktyk

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawiera aktualny Regulamin odbywania praktyk.

Umowa o realizację praktyki i zwolnienie z praktyki

Druki do pobrania

 

Wykaz instytucji, z którymi MWSE podpisała okresowe umowy o realizację praktyk studenckich na kierunku Pedagogika
 1. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie, ul. Chemiczna 10a, 33-101 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres od 1.01.2018 r. do 30.09.2019 r.).
 2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze 274, 32-853 Łysa Góra (umowa o współpracy zawarta na okres od 3.09.2018 r. do 21.06.2019 r.).
 3. Gimnazjum nr 1 w Tarnowie, im. J. Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Reymonta 30, 33-100 Tarnów.
 4. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”, Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice (umowa na czas nieokreślony).
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres 2.11. 2018-2.11. 2020).
 6. Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów (umowa na czas nieokreślony).
 7. Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” ul. Bema 9, 33-100 Tarnów (umowa na czas nieokreślony).
 8. Przedszkole Publiczne nr 8 w Tarnowie, ul. Olszynowa 10, 33-100 Tarnów.
 9. Przedszkole Publiczne nr 34 w Tarnowie, ul. Wiejska 29, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres od 12.10.2018 r. do 31.08.2023 r.).
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Marusarz, Wola Rzędzińska 435 B, 33-150 Wola Rzędzińska (umowa o współpracy zawarta na okres od 1.01.2019 r. do 31.08.2020 r.).
 11. Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pogórskiej Woli, Pogórska Wola 162, 33-152 Pogórska Wola (umowa na czas nieokreślony).
 12. Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II, ul. Witosa 140, 33-131 Łęg Tarnowski (umowa o współpracy zawarta na okres od 22.11.2018 r. do 31.08.2021 r.).
 13. Szkoła Podstawowa w Hańczowej, Hańczowa 96, 38-316 Wysowa-Zdrój (umowa o współpracy zawarta na okres od 12.11.2018 r. do 12.11.2019 r.).
 14. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres od 1.10.2018 r. do 31.12.2019 r.).
 15. Zakład Karny w Tarnowie, ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów (umowa o współpracy zawarta na okres od 1.08.2018 r. do 30.09.2019 r.).
 16. Zakład Karny Mościce, ul. J. Śniadeckiego 9, 33-101 Tarnów (umowa na czas nieokreślony).
 17. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej, Poręba Radlna 119, 33-112 Tarnowiec (umowa o współpracy zawarta na okres od 30.11.2018 r. do 30.06.2019 r.).