Informacje dla autorów

Szanowni Autorzy,
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest wydawcą monografii naukowych, podręczników akademickich, prac zbiorowych, a także materiałów dydaktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauk pedagogicznych. Prosimy o zapoznanie się z zasadami składania propozycji do planu wydawniczego, publikowania prac w naszym wydawnictwie oraz recenzowania tekstów. Szczegółowe zasady przyjmowania i publikowania artykułów naukowych czasopismach, których wydawcą jest MWSE, określają redakcje poszczególnych czasopism.

Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze właściwym przygotowaniem tekstów. Zwracamy się zatem z prośbą, aby składane w Wydawnictwie materiały zostały opracowane zgodnie z naszymi wskazówkami. Prace przygotowane niezgodnie z obowiązującymi zasadami będą zwracane autorom/redaktorom do ponownego opracowania.

Formularze wydawnicze

Zamiana rozmiaru
Kontrast