Ubezpieczenie studenta (NNW)

Kanclerz Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie proponuje wszystkim studentom zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2018/2019 (okres ubezpieczenia od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.)

Wysokość jednorazowej składki rocznej wynosi 39,00 zł
Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł.
Ubezpieczyciel: PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie

Wpłaty przyjmuje do dnia 15.11.2018 r. Dział Personalny, ul. Szeroka 9 (pok. 18, II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 oraz w soboty: 13.10, 20.10, 27.10 i 10.11 w godz. 8:00-13:00.
Uwaga! Wpłaty są przyjmowane wyłącznie w formie gotówkowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Personalnym, pod numerem tel. 14 65 65 542 oraz na stronie www.mwse.edu.pl.
Przypominamy studentom, że w trakcie realizacji praktyk studenckich ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe.