Dlaczego MWSE? Nasze zalety i wady – opinie studentów

opinie3

Jeżeli zastanawiasz się czy MWSE to dobry wybór – najlepiej zapytaj o to naszych Studentów i Absolwentów!

– Aby poznać warunki studiowania w danej uczelni, najlepiej zapytać o nie jej studentów i absolwentów. W związku z tym w anonimowej sondzie zwróciłam się do studentów II i IV semestru II stopnia studiów o zalety i wady studiowania w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie oraz czy nie żałują dokonanego wyboru – mówi mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad, Pełnomocnik Kanclerza ds. Promocji i Reklamy MWSE.

–  Jak wynika z analizy wypowiedzi, studenci za najważniejszy atut Uczelni uważają organizację studiów, czyli codwutygodniowe zjazdy na studiach niestacjonarnych,  funkcjonowanie wirtualnego dziekanatu, dobrze ułożony harmonogram zajęć, platformę e-learningową oraz elektroniczny indeks. Studenci podkreślają zaangażowanie, kwalifikacje i dostępność wykładowców oraz wysoki poziom kształcenia. Wskazują również na ciekawe specjalności. W swoich wypowiedziach studenci zauważają, że Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna cieszy cię dobrą renomą a jej absolwenci są dobrze postrzegani na tarnowskim rynku pracy – dodaje mgr Chrabąszcz-Sarad.

– Mnie osobiście cieczy fakt, że studenci podkreślali możliwość odbycia zagranicznych studiów i praktyk w ramach programu Erasmus+. Są zadowoleni z obsługi w Dziekanacie, Kwesturze czy Bibliotece. Chwalą także bogate zbiory biblioteczne i łatwy do nich dostęp. Ich zdaniem na Uczelni panuje miła atmosfera, a wykładowcy są pomocni i zaangażowani w swoją pracę – mówi mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad.

– Najczęściej pojawiającym się zarzutem był brak parkingów. Zważając na to, że oba budynki Uczelni umiejscowione są w ścisłym centrum Tarnowa problemem jest zorganizowanie miejsc postojowych dla studentów. Jednak zajęcia odbywają się w piątki po godz. 16.00 oraz w weekendy, zatem studenci korzystają z bezpłatnych miejsc parkingowych na terenie miasta. W wypowiedziach pojawiał się też zarzut zbyt długich godzin zajęć na studiach niestacjonarnych. Ale z drugiej strony osoby, które skarżyły się na długość zajęć, równocześnie jako zaletę podawały codwutygodniowe zjazdy, organizację roku, dobrze ułożony harmonogram i fakt, że pojawiają się na Uczelni przez dwa weekendy w miesiącu. To pozwala łączyć naukę z karierą czy wychowywaniem dzieci. W wypowiedziach przewijał się zarzut dużej obszerności materiału, co ja akurat odbieram jako pochwałę, ponieważ przeczy to stereotypowi uczelni prywatnej, na której „nic się nie robi” i „niczego nie można się nauczyć, a papier dostaje się, bo się płaci”. Żaden ze studentów, który przedstawił swoją opinię, nie żałował podjętej decyzji – dodaje Pelnomocnik.

– W kilku wypowiedziach pojawiła się informacja o zbyt wysokim czesnym. Czesne na studiach I stopnia wynosi 370 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy  roku), a na studiach II stopnia – 430 zł. Są to stawki porównywalne z innymi uczelniami w Tarnowie, a nawet niższe. Każdy student ma prawo ubiegać się o liczne stypendia i obniżki w czesnym, które częściowo lub w całości pokrywają koszty studiowania. MWSE oferuje stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych (specjalne), zapomogi losowe, a także stypendium rektora dla najlepszych studentów (za wyniki w nauce) i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. W kończącym się roku akademickim najwyższe stypendium specjalne wynosiło 500 zł miesięcznie, najniższe 300 zł, natomiast stypendium socjalne – w zależności od dochodów na członka rodziny studenta – było wypłacane w wysokości od 400 zł  do 250 zł miesięcznie. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który za poprzedni rok studiów uzyskał wysoką średnią ocen, co najmniej 4,40 lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W mijającym roku akademickim studenci otrzymywali stypendia naukowe w kwocie 1000 zł, 700 zł oraz 500 zł miesięcznie oraz stypendium ministra w kwocie 1300 zł miesięcznie. Jak wynika z prostego rachunku, student, który osiąga wysokie wyniki w nauce, jest w stanie z przyznanego mu stypendium nie tylko w całości pokryć koszty czesnego, ale i  trochę odłożyć .

– Wszystkie uwagi studentów, a zwłaszcza te negatywne, są dla nas cenne, bo pokazując niedociągnięcia, dają jednocześnie możliwość poprawy w tych aspektach funkcjonowania, które studenci postrzegają jako wadliwe. Warto zauważyć, że publikujemy wszystkie opinie, które przekazali nam studenci, także te krytyczne, ponieważ zależy nam na wiarygodności – kończy mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad. 

Zapraszamy do zapoznania się z  oryginalnymi wypowiedziami naszych studentów:

MWSE jest uczelnią przyjazną dla studenta pod każdym względem. Wykładowcy wykazują się wielkim zaangażowaniem w swoją pracę, są przyjaźnie nastawieni do studentów i bardzo pomocni, wyrozumiali. Przy tym wszystkim są wymagający, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pilnują, aby wykłady były ciekawe, a student wyniósł z zajęć jak najwięcej. Uczelnię oceniam bardzo pozytywnie i z pewnością wybrałbym ją jeszcze raz.

Uczelnia MWSE jest bardzo przyjazną dla studentów. Wykładowcy służą pomocą na konsultacjach. Wykłady prowadzone są ciekawie, a wykładowcy chętnie przesyłają prezentowane materiały. Uczelnia ma dobry poziom kształcenia. Uważam, że warto tu studiować, do czego zachęcam.

W tej uczelni podoba mi się to, że zjazdy są co 2 tygodnie, większość wykładowców jest miła, materiał jest dobrze wyłożony. Minusem jest dużo nauki, rozległy materiał, dużo wiedzy teoretycznej, która nie przyda mi się w życiu. Mała liczba godzin w stosunku do przerabianego materiału.

Na uczelni podobają mi się sale, ludzie. Nie podoba mi się brak parkingu.

Jestem zadowolona z uczelni, z tego jak ona pracuje. Profesorowie potrafią przekazać wiedzę oraz wiedzą jak tę wiedzę wyegzekwować. Moim zdaniem jedną z silniejszych stron tej uczelni są ludzcy wykładowcy, którzy potrafią zrozumieć problemy zdrowotne i w życiu prywatnym.

Mocnymi stronami uczeni są: lokalizacja, sposób prowadzenia zajęć, wykładowcy. Słabymi stronami uczelni są: dwa budynki, zbyt mała liczba kierunków.

 Zalety: podejście niektórych wykładowców, są bardzo otwarci i chętni do pomocy. Funkcjonujący wirtualny dziekanat. Wady: mała ilość konsultacji niektórych wykładowców, brak kontaktu z niektórymi wykładowcami (nie odpisują na maile), brak parkingu.

 Zalety: konsultacje, wirtualny dziekanat, biblioteka; wady: wysokie czesne, brak parkingu, brak kontaktu z niektórymi wykładowcami.

 Zalety MWSE: zjazdy co 2 tygodnie, wykładowcy, harmonogram zajęć. Ogólnie brak zastrzeżeń.

 Zalety MWSE: łatwość kontaktu z wykładowcami, możliwość rozwoju.

 Plusem uczelni są zjazdy co dwa tygodnie. Większość wykładowców potrafi dobrze wytłumaczyć materiał i jest miła. Minusem jest dużo nauki i rozległy materiał. Za dużo materiału jak na tak małą liczbę godzin wykładów i ćwiczeń.

 Zalety MWSE to wirtualny dziekanat i brak papierowych indeksów. Wadą są długie zajęcia.

 Męczące, jeżeli zajęcia są od 8.30 do 20.30.

 Zalety MWSE to brak papierowych indeksów, platforma e-learningowa i wirtualny dziekanat.

 W uczelni najbardziej podoba mi się łatwość kontaktu z wykładowcami i pracownikami. Terminowość zajęć również bardzo mi odpowiada.

 Zalety MWSE to pozytywne podejście do studentów, dobra opinia na tarnowskim rynku, ciekawe kierunki kształcenia i specjalności (podoba mi się specjalność zarządzanie w sporcie); wykwalifikowana kadra. Jeden minus :) to brak miejsc parkingowych.

 Zalety MWSE to funkcjonowanie wirtualnego dziekanatu, brak indeksów w formie papierowej, miła obsługa w dziekanacie. Wadą są zbyt długie zajęcia w weekend, trwające od 8.30-20.30 czyli 12 h.

 Zbyt dużo starszych wykładowców. Przyjazne terminy zajęć.

 Najbardziej podoba mi się rozkład zajęć. Nie podoba mi się podejście niektórych wykładowców i nierówne traktowanie.

 Moim skromnym zdaniem Uczelnia w Tarnowie o nazwie Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna stoi na dobrym poziomie edukacyjnym.  Otwiera drogę dla młodych ludzi w przyszłość. Posiada wykwalifikowaną kadrę, która służy pomocą studentowi w razie jakichkolwiek kłopotów lub trudności. Miła atmosfera.

 Zalety: wykładowcy (praktycy), wirtualny dziekanat, łatwy kontakt z uczelnią, sympatyczni wykładowcy, zjazdy co dwa tygodnie, podawane są materiały w formie elektronicznej. Wady: wymaga dużo pracy studenta w domu, brak parkingu, zbyt duże czesne, brak internetu wifi, zajęcia w piątki.

 Zalety:  wirtualny dziekanat – duży plus,  rozsądni wykładowcy – mili,  łatwy kontakt z uczelnią,  blisko uczelnia, bo w Tarnowie,  ciekawe kierunki kształcenia,  zajęcia 2 razy w miesiącu,  dobrze zaopatrzona biblioteka – łatwy dostęp,  budynki uczelni blisko siebie. Dla mnie minusów brak.

Zalety:  zjazdy co 2 tygodnie,  terminy egzaminów,  kadra wykładowców  Erasmus,  budynki. Wady: drogie czesne, brak krzeseł dla leworęcznych, wysokie opłaty za przekroczenie terminu wypożyczenia książek.

Zalety:  dobrze wykwalifikowana kadra pracownicza,  wirtualny dziekanat,  łatwy kontakt z uczelnią,  zjazdy co 2 tygodnie. Wady: zjazdy w piątek.

Zalety:  zajęcia co 2 tygodnie,  wszystkie informacje i harmonogramy, rozkład zajęć, oceny na koncie w wirtualnym dziekanacie,  miła obsługa w Kwesturze i Dziekanacie,  kontakt z prowadzącymi zajęcia w wyznaczonym dyżurze,  możliwość skorzystania ze stypendium.

Plusy: bardzo w porządku kadra wykładowców i ćwiczeniowców, z którymi można się dogadać i nie utrudniają życia w kwestii zaliczeń. Minusy: Dziekanat powinien być czynny w niedzielę (dla studentów niestacjonarnych) chociażby do 13.00 jak w soboty i czesne nie powinno być pobierane za miesiąc lipiec.

 Plusem Uczelni są:  zjazdy na wykłady, ćwiczenia w odstępie 2 tygodni,  życzliwy kontakt w dziekanacie, kwesturze,  możliwość przesyłania materiałów z wykładów w elektroniczny sposób, daje to możliwość studiowania i opieki nad dzieckiem, Dobrze byłoby, gdyby wszyscy wykładowcy, a w szczególności profesorzy kontaktowali się mailowo. Plusem są również możliwości wyjazdów zagranicznych na praktyki w ramach Erasmus.

 Na plus:  zjazdy co 2 tygodnie,  materiały na platformie e-learningowej,  pozytywni i uśmiechnięci wykładowcy,  sprawne załatwiane spraw w dziekanacie,  program Erasmus. Na minus:  za małe sale na parterze na ul. Waryńskiego,  w soboty zajęcia od 16-20 są męczące.

 Zaletą uczelni jest fakt na pewno, że posiada ona wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która w razie jakichkolwiek wątpliwości służyła mi swoją pomocą. Zajęcia są w systemie co 2 tygodnie, jest to zaletą, ponieważ pozwala to na dostosowanie nauki do pracy i życia rodzinnego. Miła atmosfera na Uczelni. Możliwość korzystania z programu Erasmus.

 Co mi się podoba na Uczelni?:  elastyczność grafiku (tzn. możliwość przeniesienia zajęć),  forma prowadzenia ćwiczeń i wykładów na dobrym poziomie,  życzliwość wykładowców. Minusy: zbyt długie godziny, jeżeli chodzi o wykłady czy ćwiczenia (czasami do 20.30) oraz zbyt mało parkingów dla studentów.

 Pozytywne nastawienie wykładowców do studentów, elastyczność w sposobie nauczania i dopasowania systemu do grup, prawidłowo dobrane terminy zjazdów, wyrozumiałość wykładowców do studentów i chęć pomocy w problemach związanych z nauką, platforma, na której można korzystać z materiałów, przejrzyste zasady Uczelni, dostęp do wykładowców, przejrzysta strona internetowa Uczelni, za małe sale wykładowe, brak parkingów przy Uczelni.

 MWSE – dobrze postrzegana na rynku lokalnym i ciesząca się zainteresowaniem młodych ludzi, chcących realizować dalszą edukację zarówno po szkołach średnich w trybie dziennym, jak i przez pracującą młodzież – w trybie niestacjonarnym. Ciekawe kierunki i specjalności wpisują się w zapotrzebowanie na rynku pracy. Wykładowcami są osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu;  poprzez bezpośredni kontakt ze studentem przekazują niezbędną wiedzę. Problemem dla studentów jest brak parkingu. Poza tym POLECAM!!!