Stypendia socjalne w semestrze letnim 2017/2018

Ogłoszenie!
Studenci, którzy rozpoczynają naukę w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie w semestrze letnim 2017/2018 oraz ci studenci spośród kontynuujących naukę, którzy z uzasadnionych przyczyn nie wnioskowali o pomoc materialną na początku roku akademickiego, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, składając w Kwesturze Uczelni stosowny wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Kompletne wnioski będą przyjmowane w dniach 2-17 marca 2018 r. w godzinach pracy działu.

Wnioski i wzory zaświadczeń/oświadczeń