Stypendia socjalne na rok akademicki 2017/2018

Wnioski o stypendia socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane na rok akademicki 2017/2018 można pobierać od dnia 30.09.2017 r. ze strony internetowej Uczelni. W formie papierowej umieszczone zostaną przed wejściem do Kwestury (ul. Szeroka 9, I piętro).

Wyłącznie kompletne wnioski będą przyjmowane od 02.10.2017 r. do 31.10.2017 r. w Kwesturze, w godzinach pracy działu.

Dokumenty, które student załącza do wniosku o stypendium muszą być ułożone w kolejności podanej we wniosku.

Nie będą przyjmowane wnioski niekompletne oraz wnioski nieuporządkowane.

Uwaga! Pracownicy Kwestury NIE UDZIELAJĄ  informacji na temat poprawności dokumentów jakie Student winien załączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego TELEFONICZNIE, tylko po okazaniu tych dokumentów osobiście w Kwesturze!

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora MWSE nr 4/R/2017 z dn. 29.06.2017 r. kwota dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043,90 zł (jeden tysiąc czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy).

Więcej informacji o stypendiach.