Kreatywna rewia mody

Pedagogika zabawy jest metodą pracy z grupą, ułatwiającą i wspierająca proces uczenia się, budującą w grupie zaufanie, wzajemną akceptację, wyzwalającą aktywność twórczą i współpracę,

Studenci studiów magisterskich kierunku Pedagogika ze specjalnością Pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna realizując przedmiot pedagogika zabawy wykorzystywali różnorodne środki przekazu artystycznego, tj. muzyka (piosenki) czy taniec. Bardzo dużą aktywnością i zaangażowaniem studenci wykazali się podczas organizacji rewii mody. Prezentowane stroje zostały przygotowane z materiałów odpadowych (surowców wtórnych).

Celem rewii mody – artystycznego  przekazu poprzez działania plastyczne – było wyzwolenie aktywności i zaangażowania grupy studentów podczas realizacji wspólnego projektu, ale także zachęcenie do ponownego wykorzystania segregowanych odpadów.
Przygotowanie strojów z materiałów odpadowych (gazet, folii malarskiej, butelek plastikowych, nakrętek czy resztek tkanin) pozwoliło studentom przekazać szereg wskazówek praktycznych ułatwiających pracę z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi.
Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem materiałów odpadowych mają także cele:

  • diagnostyczne – informujące o poziomie sprawności manualnych, zdolnościach i umiejętnościach członków grupy;
  • edukacyjne – wzbogacają wiedzę, budzą kreatywność, spostrzegawczość;
  • stymulujące rozwój – rozbudzają zainteresowania, rozwijają wyobraźnię i myślenie twórcze, inspirują do działania;
  • terapeutyczne i rehabilitacyjne – rozwijają sprawność manualną, doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową;
  • usprawniające plastycznie – uczestnicy zajęć nabierają pewności siebie w zakresie umiejętności plastycznych.

Studenci wspaniale uczyli się, bawiąc i relaksując, tworząc niezapomniane kreacje według własnych pomysłów.