Nagroda im. Tadeusza Tertila ponownie w MWSE!

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że jedna z głównych nagród im. Tadeusza Tertila w tegorocznej edycji konkursu trafiła ponownie do rąk absolwentki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w tarnowskim Ratuszu 30 października 2017 roku. W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszono dziesięć prac dyplomowych: pięć magisterskich, trzy inżynierskie i dwie licencjackie. W ich ocenie, zgodnie z regulaminem konkursu, brano pod uwagę między innymi innowacyjność prac i ich użyteczność, przyglądano się także poprawności językowej. Tradycyjnie  tematyka zgłoszonych do konkursu prac musiała dotyczyć Tarnowa lub powiatu tarnowskiego.

Za najlepszą pracę w kategorii prac magisterskich z dziedziny nauk humanistyczno-społecznych kapituła nagrody uznała pracę tegorocznej absolwentki MWSE  Barbary Piotrowskiej zatytułowaną Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Promotorem pracy był prof. MWSE, dr hab. Janusz Morbitzer.

– Najwięcej czasu poświęciłam na badania w dwóch tarnowskich szkołach. Współpracowałam również z rodzicami, którzy okazali się bardzo pomocni. Zainteresowanie zajęciami z WF-u w edukacji wczesnoszkolnej jest bardzo duże. Niestety im starsze dziecko, tym jego podejście się zmienia, co widać choćby po zwolnieniach z tych zajęć – mówi nagrodzona absolwentka.

Wyróżnienie otrzymał absolwent MWSE Kamil Zaucha za pracę magisterską pt. Gospodarka finansowa jednostki budżetowej na przykładzie Targowisk Miejskich Gminy Miasta Tarnowa, której promotorem był dr inż. Kazimierz Barwacz.

W kategorii prace licencjackie i inżynierskie zwyciężył  Aleksander Wojnarowski. Absolwent Politechniki Krakowskiej był autorem pracy, która dotyczyła przebudowy ul. Lwowskiej w Tarnowie. Z kolei Maciej Bogdański, absolwent Politechniki Śląskiej, zdobył Nagrodę im. T. Tertila w obszarze nauk techniczno-przyrodniczych za pracę Między sacrum a profanum – rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Tarnowie-Mościcach.

– Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję. Osobiście jestem bardzo dumna z faktu, że kolejny rok z rzędu prace absolwentów naszej Uczelni są nagradzane i doceniane. Uroczystość była bardzo piękna i wzruszająca, zarówno dzięki wyróżnionym absolwentom, występom młodzieży ze szkoły muzycznej, ale i ze względu na osobę Pana płk. Jerzego Pertkiewicz, który został Honorowym Obywatelem Miasta Tarnowa – mówi mgr Zofia Kozioł, Kanclerz MWSE w Tarnowie.