Kanclerz MWSE w tygodniku „Temi”

Dnia 2 maja 2107 roku w tygodniku „Temi” (nr 18) ukazał się wywiad z Panią mgr Zofią Kozioł, Kanclerz MWSE w Tarnowie. Treść artykułu prezentujemy poniżej, jeżeli nie udało się Państwu zakupić tego wydania „Temi”. Zachęcamy do lektury.

Studia wybieraj rozważnie!

Rozmowa z mgr Zofią Kozioł, Kanclerz Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Wielu tegorocznych maturzystów stanie przed wyborem uczelni. Na co powinni zwrócić uwagę w szczególności?
Po pierwsze na oferowane kierunki studiów i limity przyjęć, które obecnie zostały znacząco obniżone, nawet o 50%. Duże zmniejszenie liczby miejsc dotyczy atrakcyjnych uniwersyteckich kierunków w szczególności. Nadto, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przekształcenie kilkunastu uczelni w jednostki naukowo – badawcze, które nie będą zajmowały się dydaktyką, co również ze swej strony może zmniejszyć liczbę miejsc na studiach. Po drugie ważne jest również to, czy uczelnia kształci na danym kierunku na poziomie studiów magisterskich. Poziom nauczania, głównie ze względu na ilość i jakość kadry, jest znacząco wyższy na kierunkach, które prowadzą studia dwustopniowe i mają prawo do nadawania tytułu zawodowego licencjata na pierwszym stopniu i tytułu magistra – stopniu drugim.
Nie bez znaczenia dla kariery i aspiracji maturzystów jest wybór profilu kształcenia na wybranym kierunku, przypomnę, iż może to być profil ogólnoakademicki albo profil praktyczny. Ogólnoakademicki profil kształcenia daje szeroką wiedzę teoretyczną, oraz w pewnej mierze wiedzę praktyczną. Praktyczny profil kształcenia eksponuje wiedzę z doświadczenia nabytą w trakcie wykonywania pracy, odbywania praktyki. Uważamy jednak, że dla skutecznego rozwiązywania jakichkolwiek problemów nieodzowna jest wiedza teoretyczna, a więc pogłębiona znajomość istoty rzeczy, prawidłowości w niej występujących, zasad, metod badawczych. Natomiast studiując na kierunku o profilu praktycznym możemy uzyskać praktyczne umiejętności wykonywania danej pracy – co wymaga jednak zorganizowania sprawnego i skutecznego systemu praktyk. Przejście z profilu praktycznego na profil ogólnoakademicki, który dominuje w uniwersytetach lub odwrotnie, może okazać się przedsięwzięciem trudnym, wręcz niemożliwym ze względu na znaczące różnice programowe.
Finalizowana ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym idzie jeszcze dalej. W miejsce dotychczasowego schematu 3+2 (I stopień 3 lata oraz II stopień 2 lata) proponuje się schemat 5-2, czyli wprowadzenie studiów jednolitych magisterskich, które można by przerwać po trzech latach uzyskując tytuł zawodowy licencjata. Ten drugi model może okazać rozwiązaniem niekorzystnym dla dla uczelni prowadzących tylko studia licencjackie.

Jak Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna jest przygotowana do zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego?
Pragniemy pozostać uczelnią ogólnoakademicką, przynależeć do grona uczelni zajmujących się dydaktyką i nauką. Uczelnia, aby móc zaproponować profil ogólnoakademicki musi spełnić rygorystyczne wymogi, np. prowadzić badania naukowe, publikować, posiadać zaostrzone minima kadrowe, kontakty międzynarodowe. Przy profilu praktycznym uczelnia nie musi tych rzeczy realizować.
W obszarze dydaktyki będziemy tworzyć i rozwijać nowe specjalności na kierunkach Zarządzanie i Pedagogika, gdzie oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na kierunkach Turystyka i rekreacja oraz Finanse i rachunkowość, gdzie mamy studia pierwszego stopnia, rozwijamy również studia podyplomowe. W dalszych zamierzeniach wciąż pozostają studia doktoranckie. Wracając do oferty dydaktycznej proponujemy nowe specjalności takie przykładowo, jak Logistyka w biznesie na kierunku Zarządzanie, Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe na kierunku Pedagogika oraz Przedsiębiorczość dla nauczycieli na studiach podyplomowych.
W obszarze badań naukowych prowadzimy badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw, efektywnością mechanizmów nadzorczych i zarządczych, kształtowaniem stosunków i warunków pracy, zachowaniami konsumentów na rynku, kształceniem i wspieraniem rozwoju człowieka, dydaktyką kognitywną i inne. Efektem tych prac są organizowane konferencje naukowe, liczne artykuły publikowane w kraju i zagranicą, a ostatnio opublikowane cztery monografie. W obszarze badań naukowych mocno wspiera nas MNiSzW. Po uzyskaniu kategorii naukowej B Ministerstwo corocznie przekazuje nam znaczące kwoty na wspomniane cele.
Uważamy, że dobrym dydaktykiem w uczelni ogólnoakademickiej może być osoba prowadząca badania naukowe, powiększająca swój dorobek naukowy, wykonująca prace, ekspertyzy na rzecz praktyki.

Co może zrobić student, by lepiej poznać uczelnię?
W przypadku MWSE dobrym pomysłem jest wzięcie udziału w organizowanych warsztatach, konferencjach, wykładach otwartych, zajęciach prowadzonych w czasie dni otwartych. Pracownicy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz studenci zrzeszający się w kołach naukowych, regularnie organizują wydarzenia naukowe, na które zapraszają młodzież szkół średnich oraz pracowników lokalnych organizacji. Najbliższe seminarium ergonomii o randze międzynarodowej odbędzie się w dniach 9- 11 maja br. Od ponad roku prowadzimy cieszące się dużym powodzeniem wykłady otwarte z cyklu Spotkania z nauką.
Wybierając uczelnię, warto zwrócić uwagę na możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus+. MWSE współpracuje z 45 uczelniami zagranicznymi. Organizuje praktyki zawodowe w wielu krajach europejskich. W ciągu dwudziestu lat działalności Uczelni, z możliwości zagranicznych doświadczeń skorzystało ponad 330 studentów. Ponadto polecamy naszą stronę internetową: mwse.edu.pl, z której każdy może uzyskać wiele dodatkowych informacji.
Artykuł o MWSE w Temi